เปิดแล้วที่แรก "ทัวร์ข้ามพรมแดนจีน-เวียดนาม" ในกว่างซี จองล่วงหน้าผ่านแอปฯ

2023-10-02 13:25:12

เปิดแล้วที่แรก "ทัวร์ข้ามพรมแดนจีน-เวียดนาม" ในกว่างซี จองล่วงหน้าผ่านแอปฯ

Advertisement

ปักกิ่ง, 2 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ เขตความร่วมมือการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนน้ำตกเต๋อเทียนระหว่างจีน-เวียดนาม ซึ่งในฝั่งของจีนตรงกับเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้เปิดให้บริการระยะทดลอง 1 ปี

เขตความร่วมมือฯ เป็นเขตความร่วมมือการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนแห่งแรกของจีน มีบทบาทสำคัญในการเร่งการก่อสร้างเขตนำร่องการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนและเขตความร่วมมือการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนแห่งอื่นๆ ของจีน

น้ำตกเต๋อเทียนตั้งอยู่ที่อำเภอต้าซินในฉงจั่ว เป็นน้ำตกระหว่างพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นน้ำตกระหว่างพรมแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

ปานหัวชิน รองหัวหน้าสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกว่างซีระบุว่า ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในฝั่งเวียดนามต้องจองทัวร์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มควรอยู่ที่ 5-20 คน พร้อมเสริมว่าช่วง 3 เดือนแรกของการดำเนินการนำร่อง จำนวนกลุ่มทัวร์ข้ามพรมแดนต่อวันจะควบคุมอยู่ที่ไม่เกิน 10 กลุ่ม ส่วนเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จะอยู่ที่ไม่เกิน 500 คน

หลิวกงโป๋ เจ้าหน้าที่ในเขตความร่วมมือฯ ระบุว่าพิธีการศุลกากรสำหรับ “การเข้าและออกเป็นกลุ่ม” จะดำเนินการที่ช่องทางข้ามพรมแดนที่เปิดสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะเปิดจุดตรวจทุกวันเวลา 10.00 น. และปิดเวลา 15.00 น. คณะทัวร์จะท่องเที่ยวในอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง และต้องเดินทางกลับประเทศที่มาภายในเวลา 17.00 น.

การสร้างเขตนำร่องการท่องเที่ยวชายแดนและเขตความร่วมมือการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

(เรียบเรียงโดย Gu Shanshan, Xinhau Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/336295.html)