ทีมสำรวจจีนเดินทางถึง "ยอดเขาโชโอยู" สูงสุดอันดับ 6 ของโลก

2023-10-02 12:55:06

ทีมสำรวจจีนเดินทางถึง "ยอดเขาโชโอยู" สูงสุดอันดับ 6 ของโลก

Advertisement

ลาซา, 1 ต.ค. (ซินหัว) -- ทีมสำรวจของจีนที่มีสมาชิก 18 คน ได้เดินทางถึงยอดเขาโชโอยู (Mount Cho Oyu) หรือภูเขาจัวอ้าวโหย่ว เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ (1 ต.ค.) เพื่อดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

รายงานระบุว่านับเป็นครั้งแรกที่คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้เดินทางถึงยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 8,000 เมตร นอกเหนือจากภูเขาโชโมลังมาหรือภูเขาจูมู่หล่างหม่า ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดของโลก

ทีมสำรวจจะดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อาทิ จัดตั้งสถานีตรวจสอบสภาพอากาศบนพื้นที่สูงมากแบบอัตโนมัติ ตรวจวัดความหนาของน้ำแข็งและหิมะบนยอดเขา ขุดเจาะแกนน้ำแข็ง รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำแข็งและหิมะ


(บันทึกภาพวันที่ 1 ต.ค. 2023)