"วราวุธ"สั่งช่วยกลุ่มเปราะบางจากน้ำท่วมทั่วประเทศ

2023-10-01 13:26:35

"วราวุธ"สั่งช่วยกลุ่มเปราะบางจากน้ำท่วมทั่วประเทศ

Advertisement

"วราวุธ"สั่งปลัด พม. เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.66 นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ โดยได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เร่งติดตาม กำกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น ในมิติของการฟื้นฟูเยียวยา หลังจากน้ำลด ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ชีวิตความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยจะเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการประสานความช่วยเหลือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งหาข้อมูลและเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งสำรวจประชาชนกลุ่มเปราะบางว่ามีจำนวนเท่าไหร่ อาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง และโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด