ผบ.ตร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (มีคลิป)

2023-10-01 13:17:53

ผบ.ตร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (มีคลิป)

Advertisement

ผบ.ตร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่  1 ต.ค.66   พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ตร. คนที่ 14 โดย ผบ.ตร.พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ร่วมพิธีบูชาศาลพระภูมิ พิธีบูชาพระนิรันตราย พิธีบูชาหลวงพ่อโสธร พิธีบูชาพระนารายณ์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพิธีสักการะ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ มีคติในการทำงานในฐานะ ผบ.ตร. คือ "เทิดทูน จงรักภักดี พัฒนางานตำรวจในทุกมิติ เป็นตำรวจของประชาชน มีมาตรฐานสากล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี"