นกปากห่างเมียนมาร์นับพัน อพยพหนีไฟป่าเข้าไทย

2018-03-07 10:55:26

นกปากห่างเมียนมาร์นับพัน อพยพหนีไฟป่าเข้าไทย

Advertisement

ฝูงนกปากห่างจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์นับพันตัวด้านชายแดน จ.ตาก บินอพยพหนีไฟป่าเข้ามายังประเทศไทย เผยชาวนาชื่นชอบเพราะช่วยกำจัดหอยเชอร์รี่เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลานี้ย่างเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว หลายพื้นที่ต่างประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำแห้งขอด ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์ ที่มีชายแดนติดต่อกับ 5 อำเภอของ จ.ตาก อันประกอบไปด้วย อ.อุ้มผาง อ.พบพระ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง ได้เกิดไฟป่าขึ้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทำให้หมอกควันลอยเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกัน บรรดานกปากห่างฝูงใหญ่จำนวนกว่า 1,000 ตัว ก็เริ่มทยอยอพยพเข้ามา เพื่อพักพิงและหากินในประเทศไทย ยามค่ำคืนจะอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่หลับนอน และจะแยกย้ายกันออกหากินในพื้นที่ที่มีการทำนาปรัง โดยอาหารโปรด จะเป็นหอยเชอร์รี่ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวไร่ชาวนาอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยกำจัดศัตรูในนาข้าว ทำให้ประหยัดต้นทุนการทำนาไม่ต้องใช้สารเคมีในการฉีดพ่นกำจัดหอยเชอร์รี่


ในส่วนของ จ.ตาก ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันรณรงค์ห้ามจุดไฟเผาป่า โดยเฉพาะห้ามไม่ให้เกษตรกรเผาตอซางข้าวหลังเก็บเกี่ยว โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดูแล บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบผู้ฝ่าฝืนให้จับดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น