คนเรามีสมองอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี 8กลยุทธ์สู่ปัญญา

2018-03-07 11:05:04

คนเรามีสมองอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี 8กลยุทธ์สู่ปัญญา

Advertisement

บุคคลที่จะเจริญด้วยสติปัญญา มิใช่มีแค่สมองที่ฉลาดเท่านั้น ควรมีหลายสิ่งประกอบกัน เพื่อจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบในชีวิต จึงต้องมีกลยุทธ์ที่นำไปสู่ผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง 


8 กลยุทธ์นำไปสู่ปัญญา

1.หยุดคิด แล้วเอากายเป็นฐานฝึกสติก่อน เพราะสติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหาได้2. อ่อนน้อมถ่อมตน กับทุกเพศทุกวัย  คนทุกคนมีความรู้ทั้งนั้น แตกต่างกันตรงประสบการณ์ ความถนัด จงหัดฟัง นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการที่เราประยุกต์ความแตกต่างมาผสมผสานให้ลงตัว

3. หมั่นมีข้อสงสัยในใจ หัดตั้งคำถาม  บางครั้งการสงสัยในใจ ไม่ใช่ทำให้เราดูโง่ เพราะเมื่อเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ่องแท้ ปัญญาก็จะตามมา

4. เมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง อย่าด่วนตัดสินใจ  เพราะตามเห็นต่างก็คือ การทดลองเล็กๆ ขั้นตอนหนึ่ง เพื่อหาข้อเท็จจริง 
 

5. อย่าดูแค่ใบ แต่จงดูถึงราก  อย่าดูคนแค่ภายนอก มองแค่ท่าทาง คำพูด แต่ถึงสังเกตให้ถึงเจตนา ความตั้งใจ  ปมชีวิต สภาพแวดล้อม สังเกตให้ลึกซึ้ง เราจะเห็นถึงสิ่งที่ไม่คาดคิด

6. อย่าเห็นใคร ฉลาดกว่า โง่กว่า เก่งกว่า แย่กว่า ดีกว่า  อย่าทำตัวเป็นกรรมการให้คะแนน จงสังเกตไปให้ทุกทาง เราจะเข้าใจ แล้วเมื่อเราเข้าใจก็จะยอมรับจะมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

7. กล้าที่ทำประโยชน์  ผู้มีปัญญาจะรู้ว่า การกระทำไม่มีวันสูญสลายไปจากโลก ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแน่นอน8. หมั่นเข้าหานักปราชญ์ผู้รู้เสมอ การคบบัณฑิต ผู้รู้ ผู้ชี้ทางแห่งปัญญาตามสัจธรรมนั้นจะทำให้เราได้เห็นปัญญาในการใช้ชีวิตต่อไปการที่คนเราไม่รู้ไม่ผิด แต่จงขวนขวาย ทำการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความเข้าใจ เพราะนั่นคือใบเบิกทางไปสู่ปัญญา

Cr. Photo: Ikkyū san