เยาวชนจี้นายกฯแก้ปัญหาพนันออนไลน์

2018-03-06 15:35:58

เยาวชนจี้นายกฯแก้ปัญหาพนันออนไลน์

Advertisement

อึ้งพบนักพนันบอลกว่า 2.5 ล้านคน 1 ใน 5 เป็นนักพนันหน้าใหม่ หวั่นฟุตบอลโลก 2018 เกิดนักพนันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเล่นพนันผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเยาวชนเรียกร้องนายกฯ แก้ปัญหาตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นำตัวแทนเยาวชนกว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันแก้ปัญหาพนันออนไลน์ และจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ทั้งนี้มีนายสาธิต สุทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนมารับหนังสือ


นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า จากผลสำรวจสถานการณ์การเล่นการพนันในสังคมไทย ปี 2560 พบว่า มีนักพนันฟุตบอลเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคน เป็น 2.5ล้านคน ในจำนวนนี้กว่า 5 แสนคน คือ นักพนันฟุตบอลหน้าใหม่ อายุน้อยสุดคือ 7 ขวบ อีกทั้งข้อมูลของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันยังระบุว่า ธุรกิจพนันออนไลน์มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลกประมาณร้อยละ10


“ผลสำรวจพฤติกรรมเยาวชน กว่าร้อยละ 30 เล่นพนันทายผลกีฬาต่างๆ ร้อยละ 20 เล่นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ เมื่อถึงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ในเดือน มิ.ย.นี้ จะทำให้วงการพนันฟุตบอลสะพัด เกิดนักพนันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเล่นพนันผ่านระบบออนไลน์” นายณัฐพงศ์ กล่าว

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายฯมีข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้ 1.ขอให้จัดตั้งคณะกรรมการ หรือหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมและกำกับดูแลปัญหาการพนัน เช่นเดียวกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อกำกับดูแลอย่างจริงจัง มิใช่เป็นเพียงหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำงาน ตั้งรับเฉพาะช่วงเทศกาล 2.ขอให้กองทุนสลากกินแบ่งเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในรัฐบาลนี้ เร่งดำเนินงานทั้งเรื่องส่งเสริมการวิจัยเพื่อรู้ทันสถานการณ์และปัญหาการพนัน การส่งเสริมการรณรงค์ให้เกิดการรู้เท่าทันการพนัน ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนนี้ 3.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อนำสู่การสร้างกลไกและมาตรการในการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม