สมุทรปราการวิกฤต!พิษสุนัขบ้าระบาด ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง

2018-03-06 11:50:15

สมุทรปราการวิกฤต!พิษสุนัขบ้าระบาด ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง

Advertisement

พบโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดที่ จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะที่ชุมชนซอยเมืองแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางพลี ล่าสุดกรมปศุสัตว์ ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงแล้ว


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโรคระบาด และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดโรคระบาด เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วและใกล้เคียง หลังจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.บางพลี ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง เขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เนื่องด้วยชุมชนซอยเมืองแก้ว 1 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบว่ามีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจจะระบาดไปยังสุนัขและแมว ตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้


ทั้งนี้จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์เลี้ยง พ.ศ.2558 ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยห้ามมิให้ผู้ใด เคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ดังกล่าวภายในเขตที่ประกาศกำหนดไว้ หรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือออกนอกเขต เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ เมื่อพบสุนัข และแมวที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสุนัข และแมวป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นหรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์ ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนัข และแมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้น ในกรณีสุนัขและแมวตาย ให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้อยู่ ณ ที่ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย ชำแหละ หรือกระทำการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจและฉีดยาวัคซีนให้กับสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัดตามแหล่งชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์สู่คน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
นพ.ประกิต วงศ์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า จ.สมุทรปราการ จากสถิติของการเกิดโรคตั้งแต่อดีตระยะ 3 ปีมาจนถึงปัจจุบันพบว่า เกิดขึ้นในทุกตำบลของ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากมีทั้งสุนัขใหม่และแมวใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนื่องจากมีทั้งผู้ที่รักสัตว์และไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูแลต่อก็มักจะนำมาปล่อยตามวัด โรงเรียน หรือแหล่งชุมชนต่างๆ ที่มีอาหารเหลือทิ้ง สุนัขเหล่านี้ก็จะมารวมกันบริเวณดังกล่าวและผสมพันธุ์จนเกิดลูกจำนวนมาก ทำให้การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงกลายเป็นปัญหาของการเกิดโรคในปัจจุบัน มาตรการหลังเกิดโรคแล้วจึงใช้นโยบายของกรมควบคุมโรค คือ การสอบสวนโรคและฉีดวัคซีนในบริเวณที่เกิดโรค และบังคับใช้กฎหมายของกรมควบคุมโรค เข้ามาช่วยในการดูแลการแพร่ระบาด โดยบังคับให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวต้องนำสัตว์เลี้ยงมาให้วัคซีนและหากฝ่าฝืนไม่นำมาให้วัคซีนก็จะมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค


อย่างไรก็ตาม จากสถิตของการเกิดโรคระบาดสู่คน พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 3 ราย สำหรับ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตั้งแต่คือเดือน ม.ค.มาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว แต่พบพื้นที่เสี่ยงและเกิดโรคแล้วจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.บางพลี อ.บางเสาธง ซึ่งป้องกันได้โดยไม่คลุกคลีกับสุนัขจรจัดหรือเข้าไปเล่นไปแหย่สุนัขจรจัดเพื่อป้องกันการถูกกัด อันจะนำมาซึ่งการแพร่เชื่อจากสารคัดหลั่งจากสัตว์สู่คน หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ กัดหรือข่วน ให้ทำความสะอาดแผลด้วยสบู่อย่างน้อย 15 นาที จากนั้นใส่เบตาดีน แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ว่าสัตว์นั้นจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วหรือไม่ก็ตาม