ก๊อปนิยายเผยแพร่ผิดก.ม.ปรับ 2 แสนนะออเจ้า!

2018-03-05 18:25:13

ก๊อปนิยายเผยแพร่ผิดก.ม.ปรับ 2 แสนนะออเจ้า!

Advertisement

ผลพวงจากกระแส “บุพเพสันนิวาส” ละครสุดฮอตในเวลานี้ กระทั่งเกิดปัญหาหนังสือนิยายต้นเรื่องขายเกลี้ยงตลาด มาล่าสุดถูกก็อปปี้โพสต์เฟซบุ๊กยกเล่ม แชร์กว่าครึ่งแสนครั้ง จน "รอมแพง" นักเขียนเจ้าของบทประพันธ์โอด “หมดแรง” ก่อนเดินหน้าเอาเรื่องเพจขี้ก๊อปจนถึงที่สุดโดยเพจเฟซบุ๊กดักกล่าวมีชื่อชวนเข้าใจผิดว่า "บุพเพสันนิวาส By รอมแพง" ซึ่งล่าสุดได้ปิดเพจไปเรียบร้อยแล้ว กระนั้น “รอมแพง” ก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด ยอดแชร์เท่าไหร่เอาราคาปกคูณ ตามด้วยค่าเสียเวลาของทางสำนักพิมพ์ ก็ต้องจ่ายเท่านั้น คำนวณคร่าวๆ น่าจะแตะหลัก 20 ล้านบาทกันเลยทีเดียว!


แต่เดี๋ยวก่อน! ถ้าจะว่ากันตามกฎหมายแล้ว ต่อให้ “รอมแพง” ไม่ดำเนินฟ้องร้อง แฟนเพจดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่า ลบแล้ว ขอโทษแล้ว ถือว่าหายกัน เพราะถ้ากรณีแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์โดนปรับอ่วมอยู่แล้ว ซึ่ง นิว 18 ขอนำประเด็นนี้มาขยายให้ได้กระจ่างกันซักตั้ง

งานเขียนที่มีการจดลิขสิทธิ์ถูกต้องนั้น ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 เจ้าของบทประพันธ์ ย่อมได้รับความคุ้มครองแก่ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานเขียนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยผู้เขียนในฐานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้ประโยชน์อันจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หากมีสำนักพิมพ์หรือผู้อื่นนำงานเขียนนั้นไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดไปพิมพ์จำหน่าย อันเป็นการทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมถือว่า เขาได้ละเมิดลิขสิทธิของท่าน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท ตามความแห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27,69 และวิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งานเขียนของท่านดังกล่าว ท่านย่อมเก็บงานอันเป็นต้นฉบับเอาไว้ และส่งตัวสำเนาไปยังสำนักงานพิมพ์นั้น ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันในการพิสูจน์การละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง


(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้

การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 27 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้


(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 69 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเข้าใจตรงกันนะออเจ้า!