ครม. 13 ก.ย. พักหนี้เกษตรกรเริ่มไตรมาส 4

2023-09-12 15:51:53

ครม. 13 ก.ย. พักหนี้เกษตรกรเริ่มไตรมาส 4

Advertisement

นายกฯเผยพักหนี้เกษตรกรเข้า ครม. 13 ก.ย. ตั้งเป้าเริ่มได้ในไตรมาส 4 

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 12 ก.ย. 66   ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา เป็นประธานที่ประชุมนั้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีสมาชิกรัฐสภาสอบถามเรื่องการพักหนี้เกษตรกรนั้น รัฐบาลของประชาชนตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากปัญหาปากท้องแล้ว การเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องปากท้อง เรื่องรายได้ และเรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 13 ก.ย. นี้ น่าจะมีการนำเสนอเรื่องการพักหนี้เกษตรกรด้วย โดยเรื่องการพักหนี้เกษตรกร เรามีแนวทางเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 โดยเราจะพักเงินต้นและดอกเบี้ย รัฐบาลดำเนินการพักหนี้ดังกล่าว พร้อมแผนการสร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมทั้งตระหนักถึงภาวะโลกเดือด จึงเตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ 

นายกรัฐมนตรี กล่วต่อว่า การพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนี้ เป็นการฟื้นฟูจิตใจของเกษตรกร เพื่อให้ทุกคนมีกำลัง มีแรงกายและแรงใจในการทำมาหากินและสร้างรายได้ให้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี โดยไม่เสียวัฒนธรรมทางการเงินการคลังในอนาคต ยกตัวอย่าง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยในจุดที่ถูกต้อง จะทำให้ลดการใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งตรงกับหลักแนวคิดของพรรคเพื่อไทย และของรัฐบาลว่าเราจะนำเรื่องเกษตรแม่นยำมาใช้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ลด ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนการใช้ดาต้านั้น มีความจำเป็นที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เพื่อให้นำไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องทำควบคู่กับการพัฒนาความรู้ให้เกษตรกรทั่วไป