สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดถ้ำเขาน้อย

2018-03-04 19:25:37

สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดถ้ำเขาน้อย

Advertisement

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำเขาน้อย กุยบุรี


เมื่อวันที่ 4 มี.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายอุโบสถและเจดีย์แก่คณะสงฆ์ ที่วัดถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร ผบ.กองบิน 5 พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากร่วมรับเสด็จ


สำหรับวัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่ของจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเป็นวัดร้าง ต่อมาได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2480 ภายในวัดมีภูเขาขนาดเล็กและภายในมีถ้ำที่มีร่องรอยความเป็นอดีตที่น่าศึกษา มีโบราณวัตถุพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรีและสมัยอู่ทองภายในถ้ำแห่งนี้ ต่อมาราษฎรจึงได้นิมนต์พระธุดงค์มาจำพรรษา ปี2483 จึงได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะ ปัจจุบันเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย มีพระครูใบฎีกาเอียด ฐิตวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2553 พร้อมประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานและยกช่อฟ้าอุโบสถเมื่อวันที่ 16 ม.ย.2555 เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก สร้างตามแบบอุโบสถวัดพระรามเกล้ากาญจนาภิเษก กทม. ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อหลวงพ่อพุทธพรรณีสีเมฆ สร้างตามแบบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบภายในวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 นอกจากนี้ยังได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัด และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ถวายสักการะ ปัจจุบันเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยภายในวัด อันเป็นศรีสง่าแก่ภูมิสถาปัตย์ภายในวัดเป็นอย่างยิ่ง