ท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว กระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศ ไทยยังครองแชมป์จุดหมายยอดฮิต

2023-09-04 21:00:15

ท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว กระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศ ไทยยังครองแชมป์จุดหมายยอดฮิต

Advertisement

หนานหนิง, 4 ก.ย. (ซินหัว) -- ณ ด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border Gate) ด่านพรมแดนชายแดนจีน-เวียดนามที่สำคัญในเมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีนักท่องเที่ยวผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวจากจังหวัดหลั่งเซินของเวียดนามหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกเดือนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยยอดผู้เดินทางเข้า-ออกด่านแห่งนี้อยู่ที่ราว 604,000 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 180 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้เป็นคณะทัวร์กว่า 1,900 กลุ่ม คิดเป็นยอดนักท่องเที่ยวมากว่า 30,000 คน

การท่องเที่ยวของกว่างซีคึกคักเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกของด่าน และทรัพยากรท่องเที่ยวอันโดดเด่น เช่น อำเภอระดับเมืองจิ้งซีที่มีภูมิประเทศแบบคาสต์ มีทิวทัศน์ภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามตระการตา ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปีจิ้งซีต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศมากถึง 4.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 154.44 เมื่อเทียบเป็นรายปี กวาดรายได้จากการท่องเที่ยว 4.52 พันล้านหยวน (ราว 2.2 หมื่นล้านบาท) โตขึ้นร้อยละ 141.16 

กว่างซียังเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินระหว่างประเทศใน 7 เส้นทางการบินซึ่งเชื่อมต่อประเทศ(ภูมิภาค)ใกล้เคียงเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ตลอดจนปรับใช้นโยบายฟรีวีซ่าแวะผ่านสนานบิน (Transit Visa) ที่สนามบินหนานหนิงและสนามบินกุ้ยหลิน รวมถึงใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเป็นเวลา 144 ชั่วโมง (6 วัน) แก่คณะทัวร์จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น

เศรษฐกิจโดยรวมของจีนกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคในภาคการท่องเที่ยวล้วนฟื้นตัวต่อเนื่อง ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน ชี้ว่าครึ่งแรกของปี ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 2.384 พันล้านครั้ง สร้างรายได้ 2.3 ล้านล้านหยวน (ราว 11.32 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 ร้อยละ และร้อย 95.9 ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี ปริมาณผู้โดยสารในเส้นทางการบินระหว่างประเทศฟื้นตัวแตะร้อยละ 23 ของตัวเลขในปี 2019 และเมื่อเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อุปสงค์ด้านการเดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ ทัศนศึกษา หรือท่องเที่ยวหลังเรียนจบ ก็ได้รับแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป

สถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (China Tourism Academy) รายงานว่าร้อยละ 20.11 ของนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่เลือกเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศ โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆ ได้แก่ไทยและญี่ปุ่น ซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10

ด้วยปัจจัยหลายด้าน สถาบันฯ คาดว่าปีนี้จำนวนการท่องเที่ยวในประเทศจะสูงถึง 5.5 พันล้านครั้ง สร้างรายได้ทะลุ 5 ล้านล้านหยวน (ราว 24.61 ล้านล้านบาท) ฟื้นตัวแตะที่มากกว่าร้อยละ 90 และร้อยละ 80 ของปี 2019 ตามลำดับ

ไต้ปิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่หลอมรวมเศรษฐกิจจริงและเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ด้วยกัน โดยจีนจะใช้นโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าพัฒนาภาคท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 14 ส.ค. 2023)