แล้งมาเยือน น้ำโขงลด กระทบเรือข้ามฟาก

2018-03-04 09:05:06

แล้งมาเยือน น้ำโขงลด กระทบเรือข้ามฟาก

Advertisement

เข้าสู่ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง น้ำโขงลด  เรือโดยสารข้ามฟากจากมุกดาหารไปสะหวันนะเขต สปป.ลาวเริ่มได้รับผลกระทบต้องวิ่งไกลกว่าเดิม


เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ฤดูร้อนมาเยือน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกาะแก่งหินกลางน้ำจำนวนมาก ส่งผลต่อการเดินเรือโดยสารข้ามฟากที่เดินทางไปแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ที่ต้องเดินเรืออ้อมไปตามร่องน้ำลึก ไม่สามารถเดินเรือไปตามร่องน้ำปกติได้เพราะระดับน้ำตื้นเกินไป


ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ระบุว่า แม้ต้องเดินเรืออ้อมแต่ยังไม่ปรับเพิ่มราคาค่าโดยสาร เพราะมีระยะทางเดินเรือเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ถ้าระดับน้ำลดลงไปกว่านี้ต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกครั้ง


นอกจากนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงริมแม่น้ำโขงต้องพายเรือเป็นระยะทางไกลจากฝั่งมากกว่าปกติ และโขดหินที่เริ่มโผล่พ้นน้ำ ก็กลายเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ