42 กลุ่มขอตั้งพรรคใหม่ ฮือฮา “พรรคเห็นแก่ตัว”

2018-03-02 18:50:37

 42 กลุ่มขอตั้งพรรคใหม่ ฮือฮา “พรรคเห็นแก่ตัว”

Advertisement

ประธาน กกต.เผยวันแรกกลุ่มการเมืองแห่ยื่นขอจัดตั้งพรรค 42 กลุ่ม ฮือฮาขอตั้ง“พรรคเห็นแก่ตัว” หาก กกต.ไม่เห็นชอบพร้อมเปลี่ยนเป็น “พรรคเห็นแก่ชาติ”


เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวถึงภาพรวมการยื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองวันแรกว่า ภาพรวมพอใจที่มีผู้สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 42 กลุ่ม ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะมีมากขนาดนี้ ทั้งนี้ กกต.พยายามดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่คุณสมบัติบางข้อ กกต.ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เพราะต้องอาศัยหน่วยงานอื่นตรวจสอบ อาจต้องใช้เวลา ผู้สื่อข่าวถามว่า กกต.กังวลในเรื่องของนอมินี หรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า กกต. ไม่มีหน้าที่กลัว แต่มีหน้าที่บริการรับจดทะเบียนตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนจะเป็นนอมินีหรือไม่นั้น ตนไม่อาจทราบ หากยื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเราก็ต้องรับจด เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการตั้งพรรคเพื่อขายพรรคให้คนอื่น ประธาน กล่าวว่า การตั้งพรรคต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท ส่วนจะตั้งไว้เพื่อขายให้คนอื่นหรือไม่นั้น ไม่ทราบ เป็นไปได้หลายทาง จะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ หากมีการตั้งเพื่อขายหัว ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด 


ด้าน นายกริช ตรรกบุตร ว่าที่หัวหน้าพรรคเห็นแก่ตัว กล่าวถึงแนวคิดการตั้งชื่อพรรคเห็นแก่ตัว ว่า สังคมทุกวันนี้ทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัว เชื่อว่าไม่มีใครเห็นแก่ประเทศชาติ ดังนั้นสมาชิกในพรรคจึงเห็นพ้องที่จะใช้ชื่อนี้ เป็นชื่อพรรค เชื่อว่าชื่อนี้จะผ่านการตรวจสอบ และทำให้ประชาชนจดจำ แต่หากชื่อนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก กกต. ก็ได้เตรียมเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคเห็นแก่ชาติ เป็นชื่อสำรองไว้แล้ว ยอมรับว่า เป็นการสร้างเรตติ้ง เพราะเพียงแค่มายื่นจดทะเบียนวันแรก ก็ได้รับความสนใจจากสื่อจำนวนมาก