“ป้าทุบรถ”พร้อมพบพนักงานสอบสวน 5 มี.ค.

2018-03-02 16:15:03

“ป้าทุบรถ”พร้อมพบพนักงานสอบสวน 5 มี.ค.

Advertisement

“ป้าทุบรถ” เข้ารับฟังคำไต่สวนศาลปกครองนัดแรก พร้อมพบพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ 5 มี.ค.


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 มี.ค. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ ส.1/2555 ระหว่าง น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) นายสุกิจ นามวรกานต์ กับพวกรวม 7 คน (ผู้ร้องสอด) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างตลาดและปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดในหมู่บ้านผู้ฟ้องคดี


โดยวันนี้ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ เดินทางมาพร้อม น.ส.รัตนฉัตร แสงหยกตระการ และ น.ส.ราณี แสงหยกตระการ และเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้มีการเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อมาชี้แจงให้กับศาลได้รับทราบข้อเท็จจริง กับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดจากการที่มีตลาดขนาดใหญ่ล้อมรอบ ปัจจุบันยังพบว่ามีการชี้นำให้ผู้กระทำผิดทำผิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำป้ายมาติดไว้หน้าตลาด และพูดชี้นำให้เจ้าของตลาดไปทำการขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งมองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการชี้นำที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย หากตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ยืนยันว่า จะยังคงยืนตามกฎหมายที่ถืออยู่ โดยกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่ประชาชนถืออยู่นั้น อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ซึ่งไม่สามารถที่จะทำการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรมได้ ส่วนในวันที่ 5 มี.ค. จะยังคงเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประเวศ ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 แน่นอน ส่วนจะมีการฟ้องร้องเจ้าของรถที่เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอหารือกับกับทางทนายความก่อน