กกต.แจงขั้นตอนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่

2018-03-02 10:30:52

กกต.แจงขั้นตอนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่

Advertisement

กกต. แจง 5 ขั้นตอนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หลังผู้ก่อตั้งพรรค 15 คนยื่นแสดงความจำนง จากนั้นต้องไปหาผู้ร่วมจัดตั้งพรรคไม่น้อยกว่า 500 คน รวบรวมเงินทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ดำเนินการภายใน 180 วัน "สมชัย"เผยมาแล้วกว่า 30 พรรคเมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ได้เดินมาตรวจความพร้อมในการเปิดจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้พรรคการเมืองใหม่เข้ามาจองการจดแจ้งตั้งพรรคการเมือง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งเดินทางมายื่นแสดงความจำนง 15 คน พร้อมเอกสาร 5 รายการที่ทาง กกต.ได้กำหนดไว้ ซึ่ง หากเอกสารครบถ้วน กกต.จะออกใบ พก.7/1 ใบรับคำแจ้งการเตรียมการตั้งพรรคการเมืองพร้อมกับคู่มือการดำเนินการหลังจากนี้ เพื่อนำไปใช้ขออนุญาต คสช.ดำเนินการประชุมพรรค และหาสมาชิกอีก 500 คน เพื่อมาจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียบพรรคการเมืองอีกครั้ง โดยกกต.จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วันในการประสานกับ 19 หน่วยงานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองหากคุณสมบัติครบถ้วน กกต.จะออกใบพก.7/2 หนังสือรับแจ้งการตั้งพรรคการเมือง ในการหาสมาชิกพรรค 500 คน ทางพรรคการเมืองจะต้องขออนุญาตจาก คสช. โดย คสช.ได้ออกคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ทั้งการขออนุญาตประชุมพรรคและการหาสมาชิกพรรค เพราะขณะนี้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่57/2557 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งทาง กกต.ก็จะดำเนินความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า พรรคการเมืองใหม่มีความตื่นตัว เบื้องต้นเดินทางมาแล้วกว่า 30 พรรค ทุกกลุ่มจะมีชื่อไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ แต่ต้องหาสมาชิกให้ครบ 500 คน และหาทุนประเดิม 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นโจทย์ยากของพรรคใหม่ ส่วนการจัดประชุมสมาชิกพรรค ต้องขออนุญาต คสช. ก่อน โดยพรรคสามารถขอผ่านกกต.ได้เลย ด้วยการระบุถึงรายละเอียดการประชุมและจำนวนคน การขออนุญาตจัดประชุมพรรคให้เผื่อเวลา 20 วัน นับจากวันยื่นเรื่อง ทั้งนี้พรรคการเมืองยังมีกรอบเวลาในการดำเนินการอื่นๆอีก เช่น หากเอกสารไม่ครบ คุณสมบัติของผู้ขอไม่ครบถ้วน กกต.จะแจ้งกลับภายใน 30 วัน และพรรคมีเวลาอีก 60 วัน ในการแก้ไขให้เรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กกต.ได้ชี้แจงขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ดังนี้

1. บุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน ยื่นคำขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

2. นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมถึงชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง

3. หากถูกต้องนายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกหนังสือรับแจ้ง แต่ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง นายทะเบียนพรรคการเมืองจะให้เวลาผู้ยื่นขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหากแก้ไขได้ถูกต้องนายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกหนังสือรับแจ้งและหากไม่แก้ไขตามเวลาที่กำหนดคำขอนั้นถือว่าสิ้นผล

4. เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองออกหนังสือรับแจ้งแล้ว ผู้เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการ ด้งนี้

- หาผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 500 คน

- ประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 250 คน

- รวบรวมเงิน/ทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

- ต้องดำเนินการภายใน 180 วัน

5. หากดำเนินการครบถ้วนจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 180 วัน แต่หากดำเนินการไม่ครบถ้วน คำขอนั้นถือว่าสิ้นผล