วันนี้มีอะไร: วันที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา

2018-03-01 00:00:16

วันนี้มีอะไร: วันที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา

Advertisement

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ซึ่งย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตกช่วงเดือน ก.พ. หรือ มี.ค. เว้นแต่ปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4 โดยวันมาฆบูชา 2561 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. 


วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
ภาพ  finallast / Shutterstock.com

111 ปีก่อน
พ.ศ. 2450
รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี
ภาพ Facebook: Maynart Nantakwang

86 ปีก่อน
พ.ศ. 2475
วันเกิด สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง เจ้าของนามปากกา “สุวรรณี สุคนธา” นักเขียนที่มีชื่อเสียง และผลงานเขียนชั้นเยี่ยมมากมาย อาทิ "เขาชื่อกานต์" ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ. 2519, พระจันทร์สีน้ำเงิน ได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมปี 2524 , "สร้อยแสงแดง" ที่ได้รับรางวัลชมเชยนิยายเยาวชนปี 2540

48 ปีก่อน
พ.ศ. 2513
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระเพชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) เจ้าราชบุตรแห่งนครลำปาง ที่วัดเทพศิรินทราวาส


16 ปีก่อน


พ.ศ. 2545
ปฏิบัติการแอนาคอนดาของสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นขึ้นในตะวันออกของอัฟกานิสถาน