สธ.เดินหน้าจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,955 ล้าน ภายใน ก.ย.

2023-08-09 15:09:16

สธ.เดินหน้าจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,955 ล้าน ภายใน ก.ย.

Advertisement

สธ.ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เดินหน้าจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,955 ล้าน ภายใน ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.66  ที่กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.)  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขขอให้ ครม. อนุมัติสนับสนุนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เช่น การดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาลทั่วประเทศ การอนุมัติงบกลาง 2,955.95 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ระหว่างเดือน ก.ค.64 - มิ.ย.65 รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนกลุ่มนอกสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้และได้ลงนามออกประกาศหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายแล้ว จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดจนถึงมิถุนายน 2564 แล้ว ส่วนค่าตอบแทนที่ครม.เพิ่งอนุมัติล่าสุดวงเงิน 2,995.95 ล้านบาท จะเบิกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งในและนอกสังกัดที่ยังตกค้างของเดือน ก.ค.64 - มิ.ย.65  และ มิ.ย.65  อีก 15 วัน จำนวน 253,713 คน โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,362.76 ล้านบาท และหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 1,633.19 ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 561.46 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม 385.10 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 420.38 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม 92.15 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 52.16 ล้านบาท สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

"ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณค่าเสี่ยงภัยตามที่ ครม.ได้อนุมัติแล้ว คาดว่าจะได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ครึ่งเดือนหลังของเดือน มิ.ย.65  จนถึงเดือน ก.ย.65 ที่มีการประกาศยกเลิกให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกประมาณ 3,745 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขจะทำข้อเสนอขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี 2567 ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป" นพ.โอภาสกล่าว