"บิ๊กป้อม" ตั้ง"ธรรมนัส" ปธ.ผู้ประสานงาน ส.ส.พปชร.

2023-07-15 07:00:56

 "บิ๊กป้อม" ตั้ง"ธรรมนัส" ปธ.ผู้ประสานงาน ส.ส.พปชร.

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ลงนามแต่งตั้ง  "ธรรมนัส" เป็นประธานผู้ประสานงาน ส.ส.พปชร.   

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 109/ 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1)จึงแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย 1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานผู้ประสานงาน 2.นายอนันต์ ผลอำนวย รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 1  3.นายอรรถรกร ศิริลัทธยากร รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป