สวนสัตว์กว่างโจวจัด "ผลไม้แช่เย็น-น้ำแข็งก้อนโต" คลายร้อนเหล่าสัตว์

2023-07-14 17:15:53

สวนสัตว์กว่างโจวจัด "ผลไม้แช่เย็น-น้ำแข็งก้อนโต" คลายร้อนเหล่าสัตว์

Advertisement

กว่างโจว, 14 ก.ค. (ซินหัว) — สวนสัตว์กว่างโจวในนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน งัดหลากวิธีช่วยคลายร้อนแก่สัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมผลไม้แช่เย็นพร้อมน้ำแข็งก้อนโต เปิดเครื่องปรับอากาศ และฉีดพรมน้ำ ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงในกว่างโจว


(บันทึกภาพวันที่ 13 ก.ค. 2023)