จีนพบฟอสซิล "ปลาโบราณ" พันธุ์ใหม่ เก่าแก่กว่า 430 ล้านปี

2023-07-13 17:00:35

จีนพบฟอสซิล "ปลาโบราณ" พันธุ์ใหม่ เก่าแก่กว่า 430 ล้านปี

Advertisement

ฉางซา, 13 ก.ค. (ซินหัว) — ผลการศึกษาจากวารสารฮิสตอริคัล ไบโอโลจี (Historical Biology) เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยของจีนค้นพบฟอสซิลปลากาเลียสปิด (galeaspid) สายพันธุ์ใหม่ในหมวดหินซิ่วซาน ณ มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว 438 ล้านปี โดยปลาสายพันธุ์นี้เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไซลูเรียน (Silurian) เมื่อ 410-440 ล้านปีก่อน

หมวดหินซิ่วซานยุคไซลูเรียนเป็นหมวดหินทางบรรพชีวินวิทยาที่กระจายตัวเป็นวงกว้างทางตอนใต้ของจีน โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าหมวดหินแห่งนี้เป็นแหล่งสืบพันธุ์ที่สำคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ไม่ใช่แหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับปลากาเลียสปิด

รายงานระบุว่าปลากาเลียสปิด สายพันธุ์ “ต้ายงกัสปิส โคลูบรา” (Dayongaspis colubra) ถือเป็นฟอสซิลปลาชนิดดังกล่าวกลุ่มแรกในหมวดหินซิ่วซาน ซึ่งท้าทายมุมมองดั้งเดิมที่ว่าปลาโบราณนี้ไม่สามารถอยู่รอดได้ในหมวดหินซิ่วซาน

อนึ่ง การค้นพบนี้ยังบ่งชี้ว่าฟอสซิลปลากาเลียสปิดกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนของหมวดหินหรงซีจนถึงตอนล่างของหมวดหินซิ่วซาน ซึ่งบ่งชี้ช่วงลำดับชั้นหินกว้างกว่าที่เคยสันนิษฐานก่อนหน้านี้


(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพจำลองปลากาเลียสปิด สายพันธุ์ “ต้ายงกัสปิส โคลูบรา”)