Asia Album : แรงงานเด็กในโรงงานอิฐอัฟกานิสถาน

2023-07-13 15:15:05

Asia Album : แรงงานเด็กในโรงงานอิฐอัฟกานิสถาน

Advertisement

บัลข์, 13 ก.ค. (ซินหัว) — เด็กหลายคนช่วยทำงานขนย้ายก้อนอิฐ บริเวณชานเมืองของจังหวัดบัลข์ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว โดยเด็กเหล่านี้ติดตามครอบครัวมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่จรดค่ำมืด รับผิดชอบเข็นรถขนอิฐและเติมโคลนลงแม่พิมพ์

รายงานระบุว่าการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเตาเผาอิฐของอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้เด็กเหล่านี้อยากไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน แต่ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสารพันปัญหาชีวิต ทำให้พวกเขาอดเรียนหนังสือและกลายเป็นคนช่วยหาเลี้ยงครอบครัว


(บันทึกภาพวันที่ 12 ก.ค. 2023)