"ส.ว.ประพันธุ์" ขวาง "พิธา" มีลักษณะต้องห้าม

2023-07-13 13:24:09

"ส.ว.ประพันธุ์" ขวาง "พิธา" มีลักษณะต้องห้าม

Advertisement

"ส.ว.ประพันธุ์"ขวาง  "พิธา" นั่งนายกฯ อ้างมีลักษณะต้องห้าม ขัด รธน. หากดึงดันลงมติ อาจถูกดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.66 นายประพันธุ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  กล่าวว่า การเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  เป็นนายกฯเป็นการเสนอชื่อบุคคลมีลักษณะต้องห้าม ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา159และ160 โดยมาตรา160(6)ระบุคุณสมบัติคนเป็นรัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98(3) คือไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อ แต่นายพิธามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98(3) ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาได้ เพราะมีลักษณะต้องห้าม การเสนอชื่อนายพิธาจึงไม่ชอบ ยิ่ง กกต.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.นายพิธาสิ้นสุดลงหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องทางธุรการแล้ว แสดงให้เห็นว่า นายพิธามีคุณสมบัติต้องห้าม ตามความเห็นเป็นที่ยุติของ กกต. สภาต้องพิจารณาว่า การเสนอชื่อนายพิธาเป็นการเสนอชื่อโดยชอบ และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้อาจมีคนแย้งว่า ยังไม่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถึงที่สุด แต่ปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเรื่องคุณสมบัติ ส.ส. วิญญูชนวินิจฉัยได้ ไม่ต้องไปถามศาล การให้ศาลวินิจฉัยเพราะกกต.เห็นว่า สมาชิกภาพส.ส.นายพิธาสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่ยอมรับ ดังนั้นรัฐสภาไม่อาจรับการเสนอชื่อนายพิธาได้ หากให้ความเห็นชอบย่อมขัดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา คนที่ลงมติย่อมรู้อยู่แล้ว หากคนที่ลงมติมีคุณสมบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังลงมติ อาจเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการนำชื่อคนมีลักษณะต้องห้ามขึ้นทูลเกล้าฯ  ย่อมมิบังควร สมาชิกรัฐสภาควรใช้ดุลยพินิจว่า เมื่อมีลักษณะต้องห้าม ไม่สามารถเสนอชื่อได้ หากดึงดันลงมติ อาจถูกดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ขอคัดค้านการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกฯ ให้ประธานพิจารณาด้วย