เลื่อน "ฐากร" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน "หญิงหน่อย

2023-07-12 09:42:46

เลื่อน "ฐากร" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน  "หญิงหน่อย

Advertisement

เลื่อน "ฐากร" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย แทน "คุณหญิงสุดารัตน์"

เมื่อวันที่ 12ก.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย.2566 ซึ่งได้ประกาศให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น บัดนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ลำดับที่ 2 พรรคไทยสร้างไทย

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ค.2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร