"พิธา"พบ GISDA เล็งพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาภัยพิบัติ

2023-07-11 17:07:43

"พิธา"พบ GISDA เล็งพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาภัยพิบัติ

Advertisement

"พิธา"นำทีม "ก้าวไกล"พบผู้บริหาร GISDA เล็งพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาภัยพิบัติ พัฒนาเกษตร สิ่งแวดล้อม ชี้มีศักยภาพสร้างเศรษฐกิจอวกาศในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.66 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายศุภโชติ ไชยสัจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลทางดาวเทียมในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน สาระสำคัญของการหารือร่วมกันในวันนี้ มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยพิธายกตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับภัยแล้ง ทำให้เห็นช่องว่างด้านข้อมูลที่นำมาใช้จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ หากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเมื่อไร ตนต้องการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA เพื่อแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการเฝ้าระวังต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

"หลังจากเป็น ส.ส. 4 ปี เห็นงบประมาณของ GISTDA ที่ลดลงเรื่อยๆ ในทางกลับกัน กลับมองเห็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลของ GISTDA ในหลายครั้ง เช่น ตอนเกิดน้ำท่วมโคราช น้ำท่วมนครศรีธรรมราช ภัยแล้ง การเยียวยาพี่น้องเกษตรกร สามารถทำได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ดังนั้น หากได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งใจจะใช้ข้อมูล ความรู้ความสามารถของข้าราชการ GISTDA ให้เกิดประโยชน์เต็มที่" นายพิธากล่าว

นายพิธายังได้วางแนวทางการทำงานร่วมกับ GISTDA โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล สำหรับระยะใกล้ เน้นการแก้ไขปัญหา 'ดิน น้ำ ลม ไฟ' ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เช่น แก้ปัญหาดิน มีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมบอกได้ว่าต้องใส่ปุ๋ยเท่าไร ความชื้นของดินเป็นอย่างไร หรือเรื่องน้ำ ข้อมูลของ GISTDA แจ้งดัชนีความเสี่ยงภัยแล้ง ทำให้ทราบว่าปีนี้จะมีฝนน้อยลง 30% และมีระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านมา

ส่วน  "ลม" ดาวเทียมสามารถคาดการณ์การเกิดของฝุ่น PM 2.5 ได้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการจัดการว่าควรจะประกาศเขตภัยพิบัติหรือไม่ และเรื่อง 'ไฟ' คือไฟป่า ซึ่ง GISTDA เปิดตัวแอปพลิเคชัน BurnCheck เพื่อตรวจสอบการเผาไหม้ สามารถทุเลาปัญหาไฟป่าลงได้


ต่อมาระยะกลาง พิธายกตัวอย่างคาร์บอนเครดิต ซึ่งปัจจุบันวิธีการที่ภาครัฐใช้ในการคำนวณยังไม่มีความแม่นยำ แต่ข้อมูลจาก GISTDA สามารถตรวจสอบความแม่นยำได้ และระยะไกล พิธาชูวิสัยทัศน์ Space Economy หรือ เศรษฐกิจด้านอวกาศ มองเห็นศักยภาพของธุรกิจประเภทนี้ โดยอีกไม่นาน จะมีการปล่อยดาวเทียมเพิ่ม 2 ดวง เป็นฝีมือของวิศวกรชาวไทยทั้งหมด ถือเป็นการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคง ไปจนถึงการท่องเที่ยว เพราะดาวเทียม 2 ดวงที่เตรียมปล่อย ยังไม่มีฐานการปล่อย (Spaceport) ในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคตจึงอาจต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวได้

"สุดท้ายต้องเรียนพี่น้องข้าราชการว่า ผมมีความตั้งใจจะทำงานร่วมกับทุกคน ทำให้หน่วยงานของท่านทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ผ่านการพยายามขจัดอุปสรรคทางกฎหมายและงบประมาณต่างๆ ทำให้พี่น้องข้าราชการทำงานได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่าภาษีพี่น้องประชาชน” นายพิธา กล่าว