"สังศิต"ประกาศจุดยืนโหวตนายกฯ "รักษาธรรม ไม่เห็นแก่คน เห็นแก่ธรรม"

2023-07-11 14:41:53

"สังศิต"ประกาศจุดยืนโหวตนายกฯ "รักษาธรรม ไม่เห็นแก่คน เห็นแก่ธรรม"

Advertisement

"สังศิต"ประกาศจุดยืนโหวตนายกฯ "รักษาธรรม ไม่เห็นแก่คน เห็นแก่ธรรม"  ลั่นไม่สนับสนุนให้มีการข่มขู่คุกคาม บีบบังคับทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.66 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเพจ  สังศิต พิริยะรังสรรค์ ระบุว่า เรียนพี่ๆ เพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่าน ตามที่ผมได้ประกาศจุดยืน เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. ศกนี้ ไปแล้วนั้น ได้มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านได้กรุณาสอบถามผมมาว่าความหมายที่ผมได้ประกาศนั้นหมายความว่าอย่างไร?
ผมใคร่กราบเรียนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เคารพรักว่าจุดยืนของผมคือจะ  "รักษาธรรม ไม่เห็นแก่คน เห็นแก่ธรรม"

“ธรรม” หมายถึงความดี ความถูกต้อง การรักษาธรรม คือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญที่สุด ไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่านี้อีกแล้ว

ฉะนั้นการลงคะแนนเสียงของผมจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้งเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่นอีก สำหรับผม การตัดสินใจของผมจึงไม่เป็นการส่งเสริมและไม่ไปสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงในหมู่ของประชาชน จะไม่สนับสนุนให้มีการใช้การข่มขู่คุกคาม และบีบบังคับด้วยกำลัง หรือจิตใจ (moral coercion) ด้วยวาจาและทุกรูปแบบของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะการกระทำดังกล่าว ดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบการปกครองที่ใช้อำนาจ เผด็จการและใช้ความรุนแรงโดยไม่ยอมรับสิทธิในการอัตวินิจฉัยของตนเอง ( self-determination) ของปัจเจกบุคคล ที่จะสามารถกำหนดเส้นทางเลือกชีวิตและอนาคตของตัวเอง และของสังคมโดยส่วนรวมได้

เสียงของประชาชนโดยหลักการแล้ว สมควรรับฟังด้วยความตั้งใจ และพิเคราะห์พิจารณาด้วยความเคารพ แต่สิทธิในการวินิจฉัยและตัดสินใจสุดท้ายเป็นของผม ผมจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ครับ