"วัลลภ"แจงความคืบหน้าพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง

2017-04-26 16:05:24

"วัลลภ"แจงความคืบหน้าพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง

Advertisement

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง ว่าที่ประชุมได้พิจารณาต่อเนื่องในมาตรา 16-22 โดยติดใจ2มาตรา คือ มาตรา 17 วรรค 3 ว่าด้วยเรื่องการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ที่ระบุว่าหาก กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนพรรคจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน   กรรมาธิการฯ เห็นว่ามีเวลาน้อยเกินไปจึงมีมติแก้ไขเป็น 60 วัน แต่หาก กกต. ตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ของเอกสารแล้วพบว่ายังไม่เรียบร้อยอีก ก็ได้ยืดระยะเวลาออกไปอีก 30 วัน รวม 90 วัน แต่หากยังไม่สามารถส่งเอกสารให้ กกต.ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะถูกยุบพรรค

ส่วนมาตรา 22 เกี่ยวกับกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้สมาชิกพรรค กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ กรรมาธิการฯ มีมติให้กฤษฎีกาไปกำหนดนิยามของคำว่า สมาชิกและกฎหมายให้ชัดเจน เพราะสมาชิกมีจำนวนมากและหลายประเภท และกฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นกฎหมายประเภทใด หากเขียนไม่ชัดเจนจะเสี่ยงต่อการตีความ นำไปสู่การยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง