เทศกาล "ประติมากรรมทราย" ริมหาดในเกาหลีใต้

2023-07-10 14:05:05

เทศกาล "ประติมากรรมทราย" ริมหาดในเกาหลีใต้

Advertisement

แทอัน, 9 ก.ค. (ซินหัว) — นักท่องเที่ยวชื่นชมและถ่ายภาพประติมากรรมทรายหลากหลายรูปแบบ เทศกาลประติมากรรมทราย บริเวณชายหาดยอนโพ เมืองแทอัน จังหวัดชุงชองใต้ของเกาหลีใต้
(บันทึกภาพวันที่ 8 ก.ค. 2023)