ศึกษาพบ "น้ำประปา" ในสหรัฐฯ เกือบครึ่ง ปนเปื้อน "สารเคมีชั่วนิรันดร์"

2023-07-08 10:15:39

ศึกษาพบ "น้ำประปา" ในสหรัฐฯ เกือบครึ่ง ปนเปื้อน "สารเคมีชั่วนิรันดร์"

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 7 ก.ค. (ซินหัว) — ผลการศึกษาจากสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ซึ่งเผยแพร่ผ่านวารสารเอ็นไวรอนเมนต์ อินเตอร์เนชันแนล (Environment International) ฉบับเดือนสิงหาคม ระบุว่าน้ำประปาในสหรัฐฯ เกือบครึ่งหนึ่งปนเปื้อนสารเคมีอันเป็นที่รู้จักว่า “สารเคมีชั่วนิรันดร์” (forever chemicals)

รายงานระบุว่าการสัมผัสกับสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFAS) หรือ “สารเคมีชั่วนิรันดร์” ผ่านน้ำดื่มเป็นประเด็นทางสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก โดยทีมวิจัยทำการลาดตระเวนระดับชาติเพื่อเปรียบเทียบการสัมผัสสารเคมีนี้ของมนุษย์จากน้ำประปาบ่อส่วนตัวที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมและน้ำประปาสาธารณะที่มีการควบคุม

มีการรวบรวมน้ำประปาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ จำนวน 716 แห่ง ระหว่างปี 2016-2021 ซึ่งมีสามแห่งถูกเก็บตัวอย่างชั่วคราว โดยทีมวิจัยประเมินว่าสามารถตรวจพบสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิลอย่างน้อย 1 ตัว ในตัวอย่างน้ำดื่มในสหรัฐฯ ราวร้อยละ 45

ทั้งนี้ การศึกษานี้เรียกร้องการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงสะสมต่อสุขภาพอันเกิดจากสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิลในระดับเดียวกับสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน


(แฟ้มภาพ : ก๊อกน้ำประปาที่มีน้ำไหล)