"ประธาน-รองประธานสภาฯ"รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

2023-07-07 11:54:22

"ประธาน-รองประธานสภาฯ"รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

Advertisement

"ประธาน-รองประธานสภาฯ"รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พร้อมด้วยนายปดิพัทธิ์ สันติภาดา และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   


ทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานและรองประธานตามลำดับ ดังนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  โดยมีข้าราชการประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนจากพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชาติ แต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดขาวเต็มยศ เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ก่อนที่ทั้งหมดจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์