สีจิ้นผิงร่วมประชุมสุดยอด SCO ผ่านระบบวิดีโอ

2023-07-05 14:55:30

สีจิ้นผิงร่วมประชุมสุดยอด SCO ผ่านระบบวิดีโอ

Advertisement

ปักกิ่ง, 5 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (4 ก.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 23 และกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 23 และกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 23 และกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 23 และกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 23 และกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)