10 พฤติกรรมทำเพื่อนบ้านแตกหักนักต่อนัก

2018-02-20 18:45:30

10 พฤติกรรมทำเพื่อนบ้านแตกหักนักต่อนัก

จากกรณีคุณป้าที่มีเหตุต้องออกจากบ้านแต่ไม่สามารถทำได้ ด้วยมีรถกระบะที่มาจอดขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เบรคมือเอาไว้อีกต่างหาก กระทั่งเกิดการทุบทำลายรถเพื่อระบายความคับแค้นใจ ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้นั้น “นิว18”ได้รวบรวม 10 พฤติกรรมที่นำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านมาฝากกัน ว่าคุณเคยเจอเพื่อนบ้านบังเกิดเกล้าเหล่านี้บ้างไหม

10 พฤติกรรมเพื่อนบ้านบังเกิดเกล้าที่อาจเกิดขึ้นได้


ภาพ Facebook: Pop Station

Advertisement1.จอดรถขวางหน้าบ้านหรือริมรั้วหน้าบ้านเรา
2.จอดรถหน้าบ้านตัวเองแต่บ้านตรงกันข้ามเอารถจอดไม่ได้
3.เลี้ยงสุนัขจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนข้างบ้าน

Advertisement
ภาพ Kwan Kajornsiri / Shutterstock.com

4.ปล่อยสัตว์เลี้ยงขับถ่ายเรี่ยราด
5.ปาร์ตี้กินเหล้าเสียงดัง ไม่หลับไม่นอน
6. ก่อสร้างเสียงดังแม้ในช่วงวันหยุดหรือหลังเวลางาน

Advertisement
ภาพ DisobeyArt / Shutterstock.com

7.ทำกับข้าวสิ่งกลิ่นรบกวน
8. ปลูกต้นไม้ปล่อยกิ่งพาดผ่านมาบ้านเรา
9.เปิดเป็นร้านอาหารส่งเสียงดัง ลูกค้าจอดรถเกะกะทั้งซอย
10.เปิดเป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ลองรถเสียงดัง

Advertisement
แนวทางแก้ไข
ไม่ว่าเพื่อนบ้านของคุณจะมีพฤติกรรมตรงกับข้อใดก็ตาม ทุกปัญหาย่อมมีหนทางแก้หรือทางออก ซึ่ง นิว 18 ไม่ขอแนะนำให้ใช้วิธีรุนแรงเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสีย ขณะที่เราก็ไม่อยากให้คุณต้องใช้วิธีทำใจไปวันๆ เพราะไม่อาจแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกัน

วิธีแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้แบ่งได้เป็น 2 ขั้นด้วยกัน

1. การเจรจาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะการทะเลาะด่าทอนั้นหลายครั้งก็ไม่นำมาซึ่งทางออก หากจะทำให้ปัญหายิ่งบานปลาย ควรพยายามหาเวลาพูดคุยเพื่อหาจุดร่วมตรงกลางที่น่าพึงพอใจทั้งสองฝ่าย และมีเบอร์ติดต่อกันและกันเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหามาจากฝั่งเขาหรือฝ่ายเราจะได้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาก่อนที่จะทุกอย่างจะบานปลายไป แต่กรณีที่การเจรจาไม่เป็นผล ขอให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 2 เลย

Advertisement2. แก้ไขด้วยกฎหมาย
ในเมื่อพูดคุยกันดีๆ ไม่เป็นผลก็คงต้องพึ่งกฎหมายบ้านเมือง ตามสิทธิ์ของประชาชนเต็มขั้นของเรา เช่น กรณีเจอปัญหาเพื่อนบ้านจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวน คุณสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปแจ้งให้เพื่อนบ้านของคุณหยุดส่งเสียงดัง และระงับสถานการณ์ได้โดยชอบตามข้อกฎหมาย โดยมีกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้ คุณมีสิทธิร้องเรียนจัดการกับเพื่อนบ้านได้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้

มาตรา 25
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา 26
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้ใดผู้หนึ่งมิให้ก่อเหตุรำคาญ ในที่ หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้
มาตรา 27
ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล ซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับ หรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่ง


ภาพ  weeranuch / Shutterstock.com

ซึ่งหากฝ่าฝืนด้วยพฤติกรรมที่ตรงตามมาตราเหล่านี้เพื่อนบ้านตัว(ไม่)ดีก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายในลำดับต่อไป สำหรับกรณีอื่นๆ ก็ไม่ต่างกัน

ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจตั้งศาลเตี้ยทำอะไรลงไปโดยพลการ ลองศึกษากฎหมายดูก่อน คุณอาจจะสามารถจัดการปัญหาได้โดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยก็เป็นได้