พท.จี้รัฐบาลแสดงสปิริตคืนอำนาจ ปชช.

2018-02-18 10:45:08

พท.จี้รัฐบาลแสดงสปิริตคืนอำนาจ ปชช.

“ชวลิต วิชยสุทธิ์” อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ถามหาสปิริตของรัฐบาล ที่ไม่เคยรักษาสัญญากับประชาชน พร้อมจี้คืนอำนาจเพื่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของรัฐบาล ว่า ได้เกิดวิกฤติศรัทธายังศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาล ทั้งผู้นำรัฐบาล และรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ประการสำคัญ วิกฤติศรัทธานั้นเกิดจากการกระทำของรัฐบาลเองทั้งสิ้น มิได้มีผู้ใดกลั่นแกล้งแต่อย่างใด กล่าวคือ ผู้นำรัฐบาลไม่รักษาสัจจะ ไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและชาวโลกในประเด็น เลื่อนการเลือกตั้งหลายครั้ง

Advertisement
นอกจากนี้ยังมี รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงใส่กัน เป็นข่าวฉาวน่าอับอายไปทั่วโลก แต่เมื่อถูกผู้นำรัฐบาลไกล่เกลี่ยเพื่อให้เรื่องจบ ก็มีการเอ่ยปากขอโทษ ผลที่ไม่คาดก็คือ ยังนั่งประชุม ครม.ร่วมกันได้ตามปกติอย่างไม่อายประชาชนและชาวโลก

วิกฤติศรัทธาทั้ง 2 ประการดังกล่าว ละเมิดคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารประเทศ ทั้งเป็นการกระทำด้วยตัวเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลได้บริหารประเทศมาจะครบ 4 ปี มีปัญหานโยบายสำคัญเชิงประจักษ์ที่น่าอับอายและไม่น่าเกิดขึ้น คือ ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ด ทั้งๆ ที่อ้างว่าเข้ามาปราบโกง แต่กลับกลายเป็นว่ามีปมปัญหาทุจริต คอรัปชั่นของรัฐบาลต่อเนื่อง

Advertisement
เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาแก่รัฐบาล จึงถึงเวลาที่ผู้นำรัฐบาลและคณะจะเสียสละแสดงสปิริตความรับผิดชอบให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่า ไม่ยึดติดในตำแหน่ง ด้วยการคืนอำนาจแก่ประชาชน