12 ข้ออย่าทำ "ก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง"

2023-05-13 13:07:43

12 ข้ออย่าทำ "ก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง"

Advertisement

กกต.เตือน 12 ข้ออย่าทำ "ก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง" 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) มี 12 ข้อห้ามทั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง อย่าทำเด็ดขาดเพราะผิดกฎหมายดังนี้


ก่อนวันเลือกตั้ง

1.ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็นคุณหรือโทษให้แก่ผู้สมัครตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง

2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการไม่ว่าเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร พรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

3.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง


ในวันเลือกตั้ง

4.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน

5.ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสีย และห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรดี

6.ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน


7.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่การกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

8.ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง

9.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้ผู้อื่นทราบ ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด
10.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกระทำการใดเป็นเหตุให้มีบัตรเพิ่มขึ้นจากความจริง

11.ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง หรือไม่ให้ไปถึงที่เลือกตั้ง ภายในเวลากำหนดที่จะออกเสียงลงคะแนน

12.ห้ามผู้สมัครจัดพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังสถานที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง