รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก่อนใช้สิทธิ 14 พ.ค.66

2023-05-13 12:24:18

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก่อนใช้สิทธิ  14 พ.ค.66

Advertisement

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก่อนใช้สิทธิลงคะแนน  14 พ.ค.66

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  โดยประชาชนทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2  ใบ  คือ 1.บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ 2.บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร

ใบที่ 1 บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค

ใบที่ 2 บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา กาบัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกคนที่รัก และ บัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกพรรคที่ชอบ