เคล็ดลับบูชาน้องกุมารทอง เรียกโชค เสริมลาภ ค้าขายรุ่งเรือง

2023-05-14 06:00:53

เคล็ดลับบูชาน้องกุมารทอง เรียกโชค เสริมลาภ ค้าขายรุ่งเรือง

Advertisement

เคล็ดลับบูชาน้องกุมารทอง เรียกโชค เสริมลาภ ค้าขายรุ่งเรืองใครที่ค้าขาย จะทราบดีว่า กุมารทอง เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องมี วันนี้ซินแสเป็นหนึ่ง จะขอแนะทริคบูชาน้องกุมาร ที่จะเสริมทรัพย์ เสริมลาภ ให้การค้าร่ำรวย โดยเฉพาะของเล่นที่ควรมี ห้ามพลาด


คาถาบูชาน้องกุมารทองนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส้มมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

"มามะ ปะริภุญชันตุ จะมหาภูตา อาคัจฉายะ อาคัจฉามิ เอหิมะมะ มามา"

ข้าพเจ้าชื่อ......นามสกุล.....เกิดวันที่.

.ขอให้น้องกุมารทอง จงช่วยเรียกโชคลาภช่วยหาเงินหาทอง

ช่วยดลบันดาลให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนำพาความโชคดีมาสู่กิจการ มีลูกค้ามะรุมมะตุ้มตลอดเวลาและถ้าหากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าจะมีของเล่นมาถวายให้กับน้องกุมาร

สาธุ สาธุ สาธุ

ของเล่นถวายน้องกุมารทอง

1.รถม้า
จะช่วยเสริมเรื่องความเคลื่อนไหวที่ดีการก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดนิ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

2. รถสิงโต
เสริมเรื่องอำนาจบารมี บริวารที่ดีรายล้อมผู้คนให้ความเคารพนับถือ มีชื่อเสียงเป็นที่เชิดชูของผู้คนรอบข้าง3. รถช้าง
เสริมเรื่องของความมั่นคงได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้พบเห็นและเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิต4. รถตัวหนอน
เสริมเรื่องโชคลาภที่ดีให้มีเข้ามาหากใครที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะมีกำไรและมีโอกาสในการขยับขยายกิจการ5.รถเต่า
เสริมเรื่องสุขภาพที่สมบูรณ์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากเคราะห์ร้ายและทุกข์ภัยต่าง ๆ