พท. ประกาศฟื้นเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง (มีคลิป)

2023-05-12 12:19:16

พท. ประกาศฟื้นเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง (มีคลิป)

Advertisement

ทีมเศรษฐกิจ พท. ประกาศฟื้นเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง "หมอพรหมินทร์" ชูหลักคิดรดน้ำที่ราก คืนประชาธิปไตยกินได้ "ศุภวุฒิ" เร่งเดินหน้าสร้างรายได้ ความมั่งคั่ง คืนโอกาส สู่ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66 พรรคเพื่อไทย  (พท.) นำโดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช​ ประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ​​รองประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ​​ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ​​ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล ​​กรรมการ เลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าว "ฟื้นเศรษฐกิจประเทศหลังเลือกตั้ง โดยรัฐบาลเพื่อไทย" ที่ พรรคเพื่อไทย

นพ.พรหมินทร์  กล่าวว่า คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยที่ประกอบด้วยนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายพันศักดิ์ วิญยรัตน์ ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายของ 3 นายกรัฐมนตรี และผู้มากประสบการณ์ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรค ขอประกาศถึงความพร้อม ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อประโยชน์ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมย้ำว่านโยบายของพรรคเพื่อไทย เป็นการเชื่อมประสานกัน เพื่อความมุ่งหมายหลัก คือ ‘ประชาธิปไตยกินได้’ คือ เศรษฐกิจควบคู่การเมือง เศรษฐกิจจะดีได้ประชาชนต้องมีเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพและโอกาสในการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างเป็นธรรม  หลักสำคัญ เรายึดหลัก รดน้ำที่ราก ต้นไม้เศรษฐกิจของเราจึงจะแข็งแรงมั่นคงไปด้วยกัน ประชาชนทุกกลุ่มได้ประโยชน์ด้วยกัน ทุกส่วนมีรายได้เกื้อหนุนกัน คนรุ่นใหม่เติบโตด้วยความหวัง มีงานทำ มีโอกาสหารายได้ใหม่


นพ.พรหมินทร์ กล่าวต่อว่า  ที่ผ่านมาเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่างคาดหวัง มีความเห็นที่สอดคล้องกับนโยบายของเรา และมีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย เรามีความพร้อมแก้ปัญหา ก้าวผ่านวิกฤต นำประเทศไทยสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง ด้วยนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ถูกพัฒนาจนแข็งแรง ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยใช้เวลารวมกว่า 6 ปี ในการกลั่นนโยบาย และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เราได้เร่งนำนโยบาย เขาไปพูดคุยกับทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว - เทคโนโลยี - เกษตร ผู้ประกอบการ คนทำงานทุกสาขาอาชีพ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทูตานุทูต EU สหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เราได้รับการตอบรับ และได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมในรายละเอียด ที่เป็นข้อห่วงใยแก้ไข ซึ่งพรรคเพื่อไทยนำกลับมาปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมในการบริหารเศรษฐกิจในแบบเพื่อไทย ซึ่งคือ การปรุงรส จัดสรรแบ่งปันประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เติบโตและเดินไปพร้อมกัน

"ผมขอยืนยันว่า โยบายเหล่านี้พร้อมทำได้จริง ทำได้ทันที เชื่อในพรรคเพื่อไทย สามารถฟื้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ฟื้นคืนเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลกอีกครั้ง และที่สำคัญที่สุดคือ พี่น้องประชาชนไทย จะได้รับการดูแล ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อน เราพร้อมแล้วทุกด้าน ผู้นำพร้อม นโยบายพร้อม ทีมงานพร้อม เลือกเพื่อไทย เพื่อสร้างความมั่งคั่ง เลือกเพื่อไทย เพื่อขจัดความยากจน เลือกเพื่อไทย เพื่อเปลี่ยนความฝัน ให้เป็นความหวัง เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ เปลี่ยนประเทศทันที" นพ.พรหมินทร์ กล่าว

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่บนพื้นฐานการหยิบยื่นโอกาสให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ สร้างความมั่งคั่ง ทำให้เศรษฐกิจโต เพื่อให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเพียงพอในการดูแลประชาชนไม่ให้ตกหล่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เรายึดถือมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงที่ประเทศเป็นหนี้ไอเอ็มเอฟ เศรษฐกิจภายในขาดความมั่นใจ ฟื้นตัวยาก จึงได้ดำเนินนโยบายอย่างครบถ้วน ครอบคลุม ตั้งแต่กองทุนหมู่บ้าน ให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย โครงการโอทอป สร้างผลิตภัณฑ์และหาตลาด ลดภาระหนี้เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ จนเกิดเป็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) และกำลังไปเจรจาการค้าเสรีกับสหรัฐฯ แต่ถูกปฏิวัติก่อน  ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ในช่วงเวลา 6 ปีนั้น ทำให้ GDP ไทยโตเฉลี่ย 5.4% เทียบกับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ทหารเข้ามายึดอำนาจ ปี 2557-2562 ไทยมี GDP โตเพียง 3% ต่อปี ทั้งนี้ การที่ GDP ไทยโตเร็ว จะสามารถแก้หนี้สาธารณะได้ เช่นตอนที่พรรคไทยรักไทยเข้ามารับตำแหน่ง หนี้สาธารณะอยู่ที่ 58% ของ GDP เมื่อถูกปฏิวัติ หนี้สาธารณะของไทยเหลือ 39% ของ GDP ล้วนมาจากแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาพใหญ่และภาพเล็ก ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


“แนวคิดนี้ต่างจากรัฐสวัสดิการ ตรงที่รัฐสวัสดิการต้องให้รัฐบาลมีขนาดใหญ่มากๆ ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย รัฐบาลต้องกำกับทุกอย่าง แต่ถ้าไปดูการเก็บภาษีต่อ GDP ของประเทศรัฐสวัสดิการ เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน จะเก็บภาษี 50-60% ของ GDP ประเทศไทยเก็บภาษี 20% ของ GDP ดังนั้น จึงเป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องการให้รัฐบาลมีขนาดไม่ใหญ่มาก คือการกระจายอำนาจ หากมีการเก็บภาษี 40% จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจทางเศรษฐกิจทั้ง 40% ของ GDP แต่เราต้องการกระจายอำนาจ เพราะว่าเราเชื่อว่าประชาชนมีความสามารถ โดยมีรัฐบาลเพื่อไทยเป็นทีมขับเคลื่อนอยู่ข้างหลัง” นายศุภวุฒิกล่าว

นายศุภวุฒิ ยกตัวอย่างโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในเชิงเศรษฐกิจ สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงการประกันสุขภาพจาก 69% ในปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 97% ในปี 2549 ลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขไปได้ 20 ล้านคน และช่วยให้คนไม่เข้าสู่เสี่ยงล้มละลายเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลถึง 2 แสนครอบครัว โดยที่การใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ยังคงเท่ากับ 3.1% ทั้งในปี 2544 และปี 2549 ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมากจาก GDP โตขึ้น คือ Smart Government ที่ให้เกิดขึ้น ในขั้นต่อไป เราจะอัปเกรดโครงสร้างภาคสาธารณสุขให้สมบูรณ์ดีกว่าเดิม ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพรายบุคคลมากกว่าแค่การรักษาทุกโรค นัดคิวออนไลน์ ตรวจได้จากคลินิกใกล้บ้าน ลดการแออัดในโรงพยาบาล บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย พร้อมดูแลให้คนอายุน้อยมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่เด็ก เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้กับเด็กหญิงอายุ 9-11 ปี ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับและไวรัสตับชนิดที่มีความเสี่ยงให้มะเร็งตับฟรี นี่คือสิ่งที่รัฐบาลช่วยคิดแทน เพราะถ้ารัฐบาลไม่ได้คิดแทน เราจะมีปัญหา IUU เช่นที่ผ่านมา จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า และพบว่าเอสเอ็มอีในประเทศเริ่มมีปัญหาทางการเงิน เป็นหนี้สงสัยจะสูญ หรือเริ่มจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ 20% ของสินเชื่อเอสเอ็มอี หนี้ส่วนบุคคลเอ็นพีแอลแตะ 20% เป็นเหตุผลที่เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ฟื้นตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากประเทศต่างๆ กำลังสนใจเจรจาการค้าและเศรษฐกิจ อาทิ นักลงทุนจากจีน เกาหลีใต้ รวมถึงญี่ปุ่นที่มีเม็ดเงิน 5,000 ล้านเหรียญ สำหรับการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเป็นประเทศอื่น หรือการที่สิงคโปร์ขึ้นภาษีชาวต่างชาติที่ซื้อบ้านในสิงคโปร์จาก 30% เป็น 60% ทำให้เขาเริ่มมองหาประเทศอื่นแทน ซึ่งเรามองว่าเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสของประเทศไทยทั้งสิ้น ขอให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ​​รองประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การทำให้เศรษฐกิจเติบโต ไม่ใช่เพียงแต่ด้านอุปสงค์ กำลังซื้อ หรือความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศเท่านั้น ฝั่งการผลิตหรืออุปทานถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่น ปัญหา IUU ที่ทำให้เรือประมงหายไปกว่า 30,000 ลำ ทั้งที่สามารถผลิตอาหารทะเลป้อนตลาด และส่งออกต่างประเทศได้ ซึ่งฝั่งอุปทานหายไป ไม่มีความใส่ใจแก้ไข รวมทั้งอุตสาหกรรมภาคการผลิต ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจการเกษตร ที่ต้องเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆมีรายได้ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับผลิตภาพที่สูงขึ้นด้วย เมื่อมีรายได้ที่ดีพร้อม ผู้ประกอบการจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ขอให้ภาคการผลิต ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน เกษตรกรทุกสาขา มีความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลในยุคไทยรักไทย รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญเรื่องวินัยการเงินการคลังเป็นอย่างยิ่ง นโยบายด้านภาคการผลิต ที่จะต้องผลักดันในช่วงต้นๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงิน การคลัง อย่างรอบด้าน

นายกิตติรัตน์ กล่าวถึงนโยบายโฉนดถ้วนหน้า 50 ล้านไร่ ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ถูกตั้งข้อสงสัยว่า เอาโฉนดมาซื้อใจประชาชนอยู่ในป่าที่สาธารณะหรือไม่ จากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนจำนวนมากอาศัยบนที่ดินทำกินนั้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน และโดยข้อกฎหมายควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ นโยบายโฉนดถ้วนหน้า 50 ล้านไร่ เพื่แให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อันควรถือเป็นหน้าที่ และจะมีผลทางเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในระบบนิเวศควบคู่ไปกับนำเอาที่ดินเป็นหลักประกันสินเชื่อ ไปปรับปรุงพื้นที่การผลิต ให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นและดีขึ้น ส่งผลไปถึงการลดปัญหา PM 2.5 การท่องเที่ยวจะดีขึ้นด้วย พรรคเพื่อไทยมองภาพรวมครบ ไม่ได้ประกาศนโยบายแต่ละชิ้นมาเพื่อเพียงเอาใจผู้ที่รับผลประโยชน์ทางตรง แต่ทั้งหมดจะรวมกันกลายเป็นเศรษฐกิจที่ดี 


ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ​​ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสงครามการค้า โรคระบาด ความขัดแย้งรัสเซีย - ยูเครน และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น อาหารแพงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน พรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างรายได้ สร้างงานให้กับประชาชน เกษตรกร ภาคการผลิต และเอสเอ็มอี ที่ผ่านมาในรัฐบาลไทยรักไทยมีแนวคิดเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน คือ Dual track policy คือ การให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้ยังทันสมัย และเรามีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มเติม ทุกอย่างจะสามารถส่งเสริมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย

สำหรับในนโยบายการค้าต่างประเทศ หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล มี 3 ด้าน  1.เป็นมิตรทางการค้ากับทุกประเทศ โดยไม่เลือกข้างโดยเด็ดขาด เพราะการค้า คือหัวใจในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น  2.ดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา โดยขณะนี้จีนมีแนวคิดย้ายฐานการผลิตออกมา และเชื่อว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งขณะนี้เวียดนามได้รับประโยชน์ ส่วนประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย หากเราสามารถแก้ไขอุปสรรคด้านกฎหมายด้านการค้า การลงทุน และมาตรการทางภาษี นานาประเทศจะแห่มาลงทุนในไทย  3.การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรามีความชำนาญ และดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทย ที่ผ่านมาเราเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ FTA แล้วเสร็จ 14 สัญญากับ 18 ประเทศ เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และบุคลากรที่พร้อม รัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเจรจาการค้า ทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี และจะเจรจาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่คืบหน้า ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง FTA ไทย-อียู ที่ยังเจรจาไม่แล้วเสร็จ ถือเป็น Quick win จะถูกเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หากเป็นไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางอียูด้วย  ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจในการเปิดการค้า FTA ใหม่ ๆ เช่น กลุ่มตะวันออกกลาง หรือ GCC ซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังการจับจ่ายสูงเงิน เราจะกึงเม็ดเงินตรงนี้เข้าสู่ประเทศ

“ภูมิรัฐศาสตร์ การต่างประเทศ และเศรษฐกิจมหภาค เป็น 3 เรื่องเดียวกัน ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เราไม่สามาถละเลยที่จะแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารประเทศ เรามีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่เวลาจะมาทดลองงานกันใหม่ ถ้าทดลองงานใหม่ ประเทศไทยจะเดินช้าลงไปอีก 14 พฤษภา เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์” ดร.ปานปรีย์ กล่าว

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล ​​กรรมการ เลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการเลือกตั้งที่จะเห็นมิติการเปลี่ยนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา ปัญหาทั้งหนี้ของประชาชน และหนี้ของประเทศ ประชาชนเดือดร้อน ธุรกิจล้มตาย และยังโดนตอกย้ำจากวิกฤติภายนอกประเทศ เป็นวิกฤติด้านพลังงาน วิกฤติสงคราม วิกฤติด้านธนาคาร รวมถึงวิกฤติด้านการเงิน ประเทศไทยบอบช้ำทั้งในด้านโอกาส เป็นอย่างมาก ดังนั้นในการบริหารประเทศ 4 ปีต่อจากนี้ จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีทีมเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และวิธีการ เราจะฟื้นเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งด้วยรัฐบาลเพื่อไทย วันนี้พรรคเพื่อไทยเราไม่หยุดนิ่งเราก้าวเดินต่อไปด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ปัจจุบันวิ่งเร็วและในที่สุดก็จะวิ่งแซงเศรษฐกิจพื้นฐาน ประเทศไทยต้องวิ่งตามให้ทัน ทั้งหมดเป็นคำตอบว่า เหตุใดพรรคเพื่อไทย ถึงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล เราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล ด้วยยุทธศาสตร์ ‘ดิจิทัล ไลฟ์ ไทยแลนด์’ เราจะเปลี่ยนประเทศไทยที่ประเทศอนาล็อกสู่ประเทศที่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านโรดแมพ 3 ขั้น

ขั้นที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง และเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล ต่อยอดด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาระดับประเทศที่มีชื่อว่า Learn to Earn ที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการเชื่อม 3 ภาคส่วนเข้าด้วยกัน คือ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคการศึกษา ต่อยอดด้วยการสร้างคนในยุคดิจิทัลผ่านนโยบาย 1 ตำบล 1 ไอทีแมน ในการสร้างปราชญ์ในยุคดิจิทัลให้กระจายในชุมชนให้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน 

ขั้นที่ 2 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระดับสูงพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในการยกระดับระบบการชำระเงินใหม่ของประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนขึ้นมา เราใส่เงิน 10,000 บาทเข้าไปให้กับประชาชน 55 ล้านคน และเป็นเครื่องยืนยันว่า หลังจากเสร็จโครงการนี้ ประเทศไทยพร้อม ประชาชนพร้อม สำหรับการชำระเงินรูปแบบใหม่ด้วยบล็อกเชน และจะกลายเป็นประเทศแรกแรกในโลกที่มีระบบนี้ในการเปิดรับประตูสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  เมื่อโครงสร้างพร้อม ภาคเอกชนต้องพร้อมด้วย ภาคเอกชนต้องการเงินทุน และเงินทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นไม่ได้มาจากการขอสินเชื่อจากธนาคาร ไม่ได้มาจากการตั้งกองทุนต่างๆ แต่มาจากการลงทุน พรรคเพื่อไทยสนับสนุนระบบระดมทุนคู่ขนาน คือ ตลาดหลักทรัพย์ในการลงทุนสำหรับการลงทุนในเศรษฐกิจพื้นฐาน และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ดิจิตอล แอสเซท ในการระดมทุนเศรษฐกิจดิจิทัล 2 เสาหลักนี้จะเดินไปด้วยกัน และได้การสนับสนุนและได้รับการผลักดันจากพรรคเพื่อไทย เมื่อภาคเอกชนพร้อม ภาครัฐก็ต้องพร้อม จึงประกาศนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ทำให้รัฐบาลเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบ ข้อมูลในทุกกระทรวง จะต้องเข้ามาอยู่ในที่เดียวกัน เราสนับสนุนการใช้บล็อกเชนในภาครัฐ เพื่อทำให้ภาครัฐเป็นภาครัฐที่โปร่งใสมีดิจิตทัลฟุตพริ้นท์ เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนภาคเอกชน

ขั้นที่ 3 เราจะหาเงินเข้าประเทศด้วยดิจิทัล เปิดเขตธุรกิจใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ในการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินที่จะลงทุนเข้ามาผ่านการลงทุนจากการต่างประเทศ ในเขตธุรกิจใหม่ มีกฎหมายธุรกิจชุดใหม่ มีสิทธิประโยชน์ใหม่และเรามีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ที่จะทำตัวเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเหมือนเป็นการเปิดเขื่อน ให้เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังผลักดันเรื่องสนธิสัญญาการค้าระดับประเทศ Digital economy partnership agreement ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประเทศเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ที่จะเปิดห่วงโซ่การค้าใหม่ด้านดิจิตอลให้กับประเทศ

“นี่คือ โรดแมพทั้ง 3 ด้าน จะพาประเทศไทยสู่ประเทศดิจิทัล ผ่านยุทธศาสตร์ดิจิทัลไลฟ์ไทยแลนด์ เราจะเปลี่ยนประเทศไทย จากประเทศที่เป็นอนาล็อก เป็นประเทศที่เป็นดิจิทัล เต็มรูปแบบ เพราะนี่คือเพื่อไทย เพื่อไทยทันสมัย เพื่อไทยที่คิดใหญ่ และเป็นเพื่อไทยที่คว้าเงินในโลกยุคใหม่ให้ประชาชน” ดร.เผ่าภูมิ กล่าว