ประชากร "มาเลเซีย" เพิ่มแตะ 33.2 ล้านคน

2023-05-12 11:00:34

ประชากร "มาเลเซีย" เพิ่มแตะ 33.2 ล้านคน

Advertisement

กัวลาลัมเปอร์, 11 พ.ค. (ซินหัว) — สำนักงานสถิติแห่งมาเลเซียรายงานจำนวนประชากรของประเทศในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) อยู่ที่ราว 33.2 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจำนวนนี้แบ่งเป็นพลเมือง 30.4 ล้านคน (ร้อยละ 91.7) และผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง 2.8 ล้านคน (ร้อยละ 8.3)

รายงานระบุว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทั้งหมดในไตรมาสแรกเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นเชิงบวกตามธรรมชาติของพลเมือง กอปรกับจำนวนประชากรที่ไม่ใช่พลเมืองสูงขึ้น โดยประชากรชายเพิ่มขึ้นจาก 17.1 ล้านคนเป็น 17.5 ล้านคน ส่วนประชากรหญิงเพิ่มขึ้นจาก 15.5 ล้านคนเป็น 15.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

จำนวนการเกิดใหม่ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 111,604 คน ส่วนจำนวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 47,767 ราย โดยการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ลดลงร้อยละ 97.3 จาก 3,553 รายในปีก่อนเหลืออยู่ที่ 96 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในไตรมาสแรก

รายงานเสริมว่าจำนวนประชากรอายุ 0-14 ปี (วัยเด็ก) ยังคงอยู่ที่ 7.7 ล้านคน ประชากรอายุ 15-64 ปี (วัยทำงาน) เพิ่มขึ้นจาก 22.6 ล้านคนในปีก่อนเป็น 23.1 ล้านคน และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (วัยชรา) เพิ่มขึ้นจาก 2.3 ล้านคนในปีก่อนเป็น 2.4 ล้านคน


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนสวมหน้ากากอนามัยเดินข้ามถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย วันที่ 24 ก.พ. 2022)