"ชุมสาย"ชี้ 250 ส.ว. โหวต "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" เสี่ยงขัด รธน.

2023-05-11 16:50:58

"ชุมสาย"ชี้  250 ส.ว. โหวต "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม"  เสี่ยงขัด รธน.

Advertisement


"ชุมสาย"ชี้  250 ส.ว.  โหวต "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม"  เสี่ยงขัด รธน. ม 114 เตือนยึดมติมหาชน 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.66 นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.)  กล่าวว่า การที่ รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้วาระดำรงตำแหน่ง ส.ว.5 ปี ตามมาตรา 269 ซึ่งสอดรับกับมาตรา 272 ที่ให้ สว.มีอำนาจโหวตนายกฯ  แต่ การโหวตนายกรัฐมนตรี หลังเลือกตั้ง อาจจะมีปัญหาตามมาเพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ในหมวดที่ 7 ส่วนที่ 4 มาตรา 114 บัญญัติว่า  ส.ส และ สว. ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดหรืออาณัติมอบหมายหรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม" แปลว่า แม้ สว. จะมีที่มาจาก ใครก็หรืออำนาจใดก็ตาม แต่ทันทีที่คุณผ่านการสรรหา มาเป็น ส.ว.ในหลักการและสายตาของรัฐธรรมนูญย่อมถือว่าคุณเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย จึงไม่ควรกระทำการใดอันเป็นการขัดต่อมติมหาชน

"สว.250 คน ควรมีมโนธรรมสำนึกในฐานะผู้แทนปวงชน ไม่ใช่ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณใคร เพราะผู้มีบุญคุณคือประชาชนที่จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนของ ส.ว. นั่นเอง"นายชุมสาย กล่าว

นายชุมสาย กล่าวอีกว่า หาก ส.ว. ทั้ง 250 โหวตผู้ที่มีส่วนในการสรรหาแต่งตั้งตนมา เข้าลักษณะเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ขัดกับหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ ส.ว. ผู้ที่ให้ความเห็นชอบ ในการโหวตนายกรัฐมนตรีต้องมีจุดยึดโยงกับประชาชน ในประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม ทั้งโลกไม่มีใครเขาทำกัน ส่วนตัวเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุด ส.ว.ควรคำนึงถึงเจตจำนงของประชาชนผ่าน คะแนนโหวตเพื่อพาประเทศชาติประชาชน เดินไปข้างหน้า ซึ่งการตัดสินใจโหวต พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ถ้ามันเกิดความเสียหายตามมา แม้ ส.ว. อ้างว่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ย่อมเป็นความรับผิดชอบ และต้องตระหนักในพันธะหน้าที่ ในการกระทำและตัดสินใจ หรือความรับผิดชอบในทางการเมือง แน่นอน เมื่ออยู่ในภาวะวิสัย ที่คนทั่วไปสามารถคาดการณ์หรือเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน หากยังฝ่าฝืนกระทำเพื่อพวกพ้องหรือกลุ่มตนเองเช่นนั้นก็ควรที่จะมีจิตสำนึกและแสดงความรับผิดชอบในการนั้นๆ ในอนาคตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองที่ผ่านมา ผลที่จะตามมา ความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งภาระทางงบประมาณ ซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นการสะท้อนความประสงค์ ของมหาชนผ่านสถาบันตัวแทนคือสภาผู้แทนฯ ซึ่งต้องถือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ เป็นหลัก และหากเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนฯ ไปอาศัยเสียงโหวตจาก ส.ว. ที่ไม่ได้มีจุดยึดโยงกับประชาชน ที่ถูกวางไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ จะขัดต่อเจตน์จำนงค์ของมหาชนอย่างรุนแรง ทำให้บ้านเมืองเดินไปสู่สภาพตีบตัน ไม่สงบสุข ประเทศชาติประชาชนติดหล่มจากวังวนอำนาจบริหารชุดเก่า