จีนผ่อนปรนนโยบาย เอื้อเดินทางข้ามพรมแดน

2023-05-11 16:05:49

จีนผ่อนปรนนโยบาย เอื้อเดินทางข้ามพรมแดน

Advertisement

ปักกิ่ง, 11 พ.ค. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (11 พ.ค.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าจีนจะกลับมาให้บริการช่องทางพิเศษที่ด่านพรมแดนทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดน

ประกาศจากสำนักงานฯ ระบุว่าพลเมืองจีนได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษเพื่อการตรวจสอบข้ามแดนแบบเร่งด่วนสำหรับเอกสารการเดินทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือเดินทางทั่วไปของชาวจีน ใบอนุญาตเดินทางเข้า-ออกฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ใบอนุญาตเดินทางบนแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า ใบอนุญาตเดินทางบนแผ่นดินใหญ่ระยะ 5 ปีสำหรับผู้อาศัยในไต้หวัน และใบอนุญาตเดินทางเข้าหลายครั้งระยะ 1 ปี

รายงานระบุว่าชาวต่างชาติสามารถใช้บริการช่องทางพิเศษได้โดยใช้หนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรต่างชาติที่ออกโดยจีน และใบอนุญาตอาศัยที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ด่านหลัวหู ในนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 3 พ.ค. 2023)