สำรวจพบ "อเมริกันเชื้อสายเอเชีย" รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสหรัฐฯ น้อยสุด

2023-05-11 12:35:44

สำรวจพบ "อเมริกันเชื้อสายเอเชีย" รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสหรัฐฯ น้อยสุด

Advertisement

นิวยอร์ก, 10 พ.ค. (ซินหัว) — ผลสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียประจำปีพบชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย โดยเฉพาะผู้หญิงอายุน้อย มีแนวโน้มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับในสหรัฐฯ น้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนความวิตกกังวลของประชากรกลุ่มนี้หลังจากเกิดโรคระบาดใหญ่ครบ 3 ปี

รายงานระบุว่าดัชนีติดตามชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียทางสังคมในสหรัฐฯ (STAATUS Index) พบชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียครึ่งหนึ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องด้วยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ และมีเพียงร้อยละ 22 ที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับ ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามผิวขาว (ร้อยละ 57) ชาวลาติน (ร้อยละ 25) และคนผิวดำ (ร้อยละ 24)

ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเผยว่าพวกเขาเผชิญการเลือกปฏิบัติและ/หรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังในหลายสถานที่ เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน หรือระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงมองว่าตนเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหรือพลังในสหรัฐฯ ซึ่งอธิบายความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งดังกล่าว

อนึ่ง การสำรวจข้างต้นจัดทำโดยมูลนิธิชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (TAAF) และองค์กรลีดดิง เอเชียน อเมริกันส์ ทู ยูไนต์ ฟอร์ เชนจ์ (LAAUNCH)


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนชุมนุมประท้วงอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียที่จัตุรัสโฟลีย์ นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 4 เม.ย. 2021)