MEA เผยยอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติ

2023-05-10 11:00:27

MEA  เผยยอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติ

Advertisement

MEA เปิดเผยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดปี 66 ที่ 9,733.50 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติสูงสุด  8 พ.ค.66

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 การไฟฟ้านครหลวง (MEA )  เปิดเผยความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ของพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค.66 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ 9,733.50 เมกะวัตต์   ซึ่งถือเป็นค่าสูงสุดของ  ในปัจจุบัน และเป็นค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2566 ซึ่งเป็นความต้องการไฟฟ้าสุงสุดเพิ่มขึ้น 207.57 เมกะวัตต์  จากปี 2562 ที่ 9,525.93 เมกะวัตต์ 

สำหรับสถิติค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นย้อนหลังของปี 2560-2566 มีค่าดังนี้

- ปี 2560 วันที่ 4 พ.ค.  เวลา 13.30-14.00 น. ที่ 9,114.74 เมกะวัตต์

- ปี 2561 วันที่ 24 เม.ย. เวลา 14.00-14.30 น. ที่ 8,889.82 เมกะวัตต์

- ปี 2562 วันที่ 25 เม.ย. เวลา 13.30-14.00 น. ที่ 9,525.93 เมกะวัตต์

- ปี 2563 วันที่ 22 พ.ค.  เวลา 14.00-14.30 น. ที่ 8,517.69 เมกะวัตต์

- ปี 2564 วันที่ 4 มิ.ย. เวลา 14.30-15.00 น. ที่ 9,077.74 เมกะวัตต์

- ปี 2565 วันที่ 28 เม.ย. เวลา 14.00-14.30 น. ที่ 9,442.22 เมกะวัตต์

- ปี 2566 วันที่ 8 พ.ค. เวลา 14.00-14.30 น. ที่ 9,733.50 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ MEA พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ ตลอด 24 ชม. ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้ารายเดือนที่ www.mea.or.th/profile/122/305