นักวิจัยจีนฝึก "หุ่นยนต์" รับรู้พื้นผิวผ่านการสัมผัส-มองเห็น

2023-05-09 13:10:56

นักวิจัยจีนฝึก "หุ่นยนต์" รับรู้พื้นผิวผ่านการสัมผัส-มองเห็น

Advertisement

ปักกิ่ง, 8 พ.ค. (ซินหัว) — ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารเนชันแนล ไซแอนซ์ รีวิว (National Science Review) ระบุว่าคณะนักวิจัยจีนสร้างความคืบหน้าในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์แบบใช้ขาเดิน ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้พื้นผิวโดยอาศัยการคาดการณ์การสัมผัสและการมองเห็น

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินจำลองพฤติกรรมของสัตว์หลายชนิด และนำเสนอกรอบการเรียนรู้แบบไร้ผู้ควบคุมสำหรับหุ่นยนต์ประเภทดังกล่าวในการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวต่างๆ ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนการรับรู้แบบเรียลไทม์ และมีความสามารถในการปรับตัว

สำหรับตัวอย่างภาคพื้นดิน ทีมวิจัยใช้ค่าพารามิเตอร์การสัมผัสของแบบจำลองการสัมผัสแบบเท้าถึงพื้น (foot-to-ground) ซึ่งทำให้หุ่นยนต์รับรู้ระดับความนุ่มนวลและแรงเสียดทานด้วยการ ” สัมผัส” กับพื้น

นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญยังนำเสนอวิธีการประมวลผลเพื่อดึงคุณลักษณะของรูปภาพออกมา ซึ่งช่วยปูทางให้หุ่นยนต์สามารถเปรียบเทียบลักษณะพื้นผิวต่างๆ แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์กำกับดูแล

ทั้งนี้ มีการจัดการทดลองหุ่นยนต์ 6 ขาทั้งบริเวณพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถแยกแยะคุณลักษณะการสัมผัสและภาพของพื้นผิวเพื่อสร้างเครือข่ายการรับรู้อย่างอิสระได้


(แฟ้มภาพซินหัว : หุ่นยนต์ตรวจสอบสำหรับการลาดตระเวนดับเพลิง ที่การประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ประจำปี 2022 ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ก.ย. 2022)