"หอกลอง" แลนด์มาร์กประวัติศาสตร์แห่งนครซีอัน

2023-05-09 12:55:18

"หอกลอง" แลนด์มาร์กประวัติศาสตร์แห่งนครซีอัน

Advertisement

ซีอัน, 8 พ.ค. (ซินหัว) — ชวนชมบรรยากาศหอกลองแห่งนครซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยหอกลองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1380 ในรัชสมัยจักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644)

ซีอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,100 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสุสานทหารดินเผาอันโด่งดังระดับโลกที่สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ฉิน (221-207 ปีก่อนคริสต์ศักราช)


(บันทึกภาพวันที่ 25 ม.ย. และ 1-2 พ.ค. 2023)