ลาวส่งออก "สินค้าเกษตร" ใน Q1 ทะลุ 507 ล้านดอลล์

2023-05-09 12:25:27

ลาวส่งออก "สินค้าเกษตร" ใน Q1 ทะลุ 507 ล้านดอลล์

Advertisement

เวียงจันทน์, 9 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (8 พ.ค.) หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ของลาว รายงานว่าลาวส่งออกสินค้าการเกษตรช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) มากกว่า 3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.71 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเกินร้อยละ 50 ของเป้าหมายตลอดทั้งปีแล้ว

รายงานอ้างอิงบุนจัน คมบุนยะสิด อธิบดีสำนักการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว ระบุว่าลาวส่งออกผลิตภัณฑ์พืช 3,032,517 ตัน มูลค่า 507,644,615 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.71 หมื่นล้านบาท) ในสามเดือนแรก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.40 ของเป้าหมายในปี 2023 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

ลาวมีโอกาสอันดีในการส่งเสริมผลผลิตพืชเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีน เนื่องจากทางรถไฟจีน-ลาวสามารถขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

สินค้าส่งออกหลักของลาว ได้แก่ มันสำปะหลัง 1.9 ล้านตัน อ้อย 230,987 ตัน กล้วย 269,979 ตัน แตงโม 86,420 ตัน และข้าวโพด 49,325 ตัน

อนึ่ง ตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตรรายใหญ่ของลาว ได้แก่ จีน เวียดนาม และไทย

(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาที่หมู่บ้านเมืองน้อย เขตไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 25 ต.ค. 2021)