กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดผลิตภัณฑ์

2023-05-08 18:15:14

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดผลิตภัณฑ์

Advertisement

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดผลิตภัณฑ์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตกรรม

​ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงโซนภาคใต้ เลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และงานหัตกรรม กว่า 50 กลุ่มโดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มทอผ้า และหัตกรรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ และการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด ร่วมไปถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไหม จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการเฉพาะต่างๆ ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องลากูน่า ควีน บอลลูน โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสามารถรับชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live สด) ผ่านเพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.