สำรวจร่องรอย "เกรท ซิมบับเว" แลนด์มาร์กในซิมบับเว

2023-05-08 12:45:48

สำรวจร่องรอย "เกรท ซิมบับเว" แลนด์มาร์กในซิมบับเว

Advertisement

มาสวิงโก, 6 พ.ค. (ซินหัว) — นักท่องเที่ยวเดินเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติเกรท ซิมบับเว (Great Zimbabwe) ในจังหวัดมาสวิงโกของซิมบับเว โดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ ยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 1986 และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของซิมบับเว


(บันทึกภาพวันที่ 5 พ.ค. 2023)