กกต.ยอมรับเลือกตั้งล่วงหน้านนทบุรี กปน.พลาดกรอกรหัสหน้าซองผิด 100 ราย

2023-05-08 00:30:41

กกต.ยอมรับเลือกตั้งล่วงหน้านนทบุรี  กปน.พลาดกรอกรหัสหน้าซองผิด 100 ราย

Advertisement

เลขาธิการ กกต.ยอมรับเลือกตั้งล่วงหน้านนทบุรี  กปน.พลาดโดยสุจริต กรอกรหัสหน้าซองผิด 100 ราย  ยืนยันว่าสามารถส่งบัตรได้ตรงตามเขตแน่นอน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 66   ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวพบปัญหาในการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พ.ค. 66 ว่า หลังเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านมาแล้วกว่า 6 ชม. เหลือราว 3 ชม.  ก็จะปิดหีบ แต่เมื่อประมาณ 10 โมงกว่าๆ มีการตรวจพบหน่วยเลือกตั้งที่ จ.นนทบุรี พบว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีการเขียนรหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งผิด โดยเขียนของหน่วยเลือกตั้งเขต 2 แต่เจ้าหน้าที่กรอกเป็นเขต 4 และกรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสจังหวัด ซึ่งพบผิดพลาดประมาณ 100 คน เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบก็มีการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งใหม่  นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อถกเถียงของประชาชนในโลกโซเชียลมีเดีย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า กรรมการประจำหน่วยกรอกรหัสจังหวัดผิด ไม่ตรงกับรหัสไปรษณีย์ที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีภูมิลำเนาอยู่ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า รหัสที่กรรมการประจำหน่วยจะกรอก รหัส 2 ตัวแรกคือ รหัสจังหวัด ส่วน 3 ตัวหลังคือรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่งรหัสเขตเลือกตั้ง จะเป็นตัวเลขคนละตัวกับรหัสไปรษณีย์ เช่น จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 ตัวแรกคือ 12 แต่รหัสเขตเลือกตั้ง 2 ตัวแรก คือ 11

นายแสวง กล่าวต่อว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบหลังเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิไปแล้วประมาณ 1 ชม. มีผู้ใช้สิทธิประมาณกว่า 100 คน เจ้าหน้าที่จึงทำการเปลี่ยนหีบบัตร ซึ่งหลังปิดหีบแล้ว จะมีการคัดแยก โดยเจ้าหน้าที่ กปน. และไปรษณีย์ ภาพรวมการจ่าหน้าซองของบัตรไม่กระทบการใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิลงคะแนนให้พรรคการเมืองไหน ก็จะได้คะแนนตามที่ลงอย่างนั้น ยืนยันว่าสามารถส่งบัตรได้ตรงตามเขตแน่นอน  เหตุที่เกิดขึ้นนี้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่  แต่ทุกอย่างปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นความผิดพลาดโดยสุจริตหรือไม่  เหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะไม่เกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.  เพราะการเลือกตั้งวันนั้น เป็นการเลือกตั้งตามหน่วย ไม่มีการใส่ซองส่งไปรษณีย์แล้ว