เลขาธิการ กกต.เผยเรื่องเรียน 92 เรื่อง กทม. มากสุด

2023-05-07 13:25:20

เลขาธิการ กกต.เผยเรื่องเรียน  92 เรื่อง กทม. มากสุด

Advertisement

เลขาธิการ กกต.เผยเรื่องเรียน  92 เรื่อง กทม.  มากที่สุด ส่วนใหญ่สัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 66   นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ว่าได้รับรายงานจากทุกจังหวัดว่า สถานที่ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 447 แห่ง ในเขต 422 แห่ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันนี้จำนวน 2,235,830 คน แบ่งเป็นนอกเขต ,216,950 คน และในเขต 18,880 คน จึงขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนไว้ออกมาใช้สิทธิ เพราะเมื่อท่านลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่ 7 พ.ค. แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิในวันที่ 14 พ.ค.ได้  แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ก็สามารถแจ้งเหตุจำเป็นนั้นได้ ก่อน และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน  เท่าที่ดูการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงบางจุด เช่น ที่ กทม. อากาศร้อนมาก สถานที่คับแคบ การจราจรติดขัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก สำหรับเรื่องร้องเรียน วันนี้มีเข้ามาทั้งหมด 92 เรื่อง จังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ กทม. เรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกระทำผิดตามมาตรา 73(1) คือการสัญญาว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี จ.อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกมากผิดปกติ และมีรายงานเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ นายแสวง กล่าวว่า ในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิอาจจะมีบ้างคนที่มีสิทธิอยู่เขต 1 แต่ลงทะเบียนเขต2 ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเจอ และแก้ไขแล้ว ส่วนเรื่องของการเก็บบัตรประชาชน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  สำหรับบัตรเลือกตังนอกราชอาณาจักรส่งมาแล้ว 68 สถานกงสุล จากทั้งหมด 94 แห่ง ส่วนที่เหลือคาดว่า 3-5 วันจะส่งมาถึง