"สันทัด" ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พอใจภาพรวมเรียบร้อย

2023-05-07 12:43:38

"สันทัด" ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  พอใจภาพรวมเรียบร้อย

Advertisement

"สันทัด" ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สำนักงานเขตราชเทวี  พอใจภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ได้เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งกลางที่ต้องไปใช้สิทธิ  ที่สำนักงานเขตราชเทวี   โดยที่สำนักงานเขตราชเทวี มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 19,806 คน ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง นายสันทัดได้ตรวจความพร้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นได้ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อการใช้สิทธิของตัวเอง ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 1,172 ชุดที่ 3 และได้ต่อแถวเพื่อรอใช้สิทธิเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง


นายสันทัด ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าว่า  พอใจในภาพรวมกับการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยดี มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่เข้มแข็ง กรรมการประจำหน่วย (กปน.) มีการซักซ้อมกันมาอย่างดี โดยกำชับการใช้สิทธิในวันนี้ เป็นการใช้สิทธิโดยตรงและเป็นความลับ ส่วนเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีแจ้งเข้ามาที่ กกต.เป็นระยะ ทั้งในเรื่องซื้อเสียงและหาเสียงผิดระเบียบ